ANTABELL 14743 Johan Verner Ölund

1 Johan Verner Ölund (14743])
född 1879-10-03 i Bjurholm, Bjurholm

Generation 1
2 Jonas Ölund (55224])
född 1846-09-10 i Önskanäset, Gideå
  g: 1876-10-19 i Bjurholm med
3 Maria Johanna Forsberg (55225])
född 1856-05-13 i Önskanäs, Bjurholm

Generation 2
4 Erik Eriksson (10153])
född 1807-07-30 i Hemling, Björna
  g: 1840-10-11 i Gideå med
5 Katarina Persdotter (55298])
född 1821-01-26 i Norrmesunda, Anundsjö

6 Erik Olof Forsberg (55226])
född 1825-05-28 i Önskanäset, Bjurholm
  g: 1855-10-30 i Bjurholm med
7 Brita Sofia Olofsdotter (53078])
född 1818-05-29 i Bjurholm, Bjurholm

Generation 3
8 Erik Eriksson (38260])
född 1786-04-26 i Björna, Själevad
  g: 1807-09-13 i Björna med
9 Maria Larsdotter (38261])
född 1780-06-13 i Björna, Själevad

10 Per Jonsson (55299])
född 1781-09-05 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: 1819-05-30 i Anundsjö med
11 Anna Svensdotter (55300])
född 1793-11-28 i Norrmesunda, Anundsjö

12 Karl Forsberg Olofsson (3994])
född 1799-12 i Nyby, Nordmaling
  g: 1825-02-06 i Bjurholm med
13 Anna Brita Abrahamsdotter (3995])
född 1804-01-03 i Vännäs, Nordmaling

14 Olof Jonsson (53069])
född 1783-10-31 i Hissjö, Umeå lands
  g: 1805-10-09 i Nordmaling med
15 Kristina Katarina Olofsdotter (16641])
född 1790-01-09 i Nyby, Nordmaling

Generation 4
16 Erik Andersson (19581])
född 1741-04-05 i Björna, Själevad
  g: 1779 i Själevad med
17 Segrid Persdotter (36445])
född 1752-12-21 i Själand, Själevad

18 Lars Eriksson (38264])
född 1738-06-21 i Hemling, Själevad
  g: 1764 i Själevad med
19 Sara Anundsdotter (38265])
född 1738-07-04 i Gottne, Själevad

20 Jonas Meden Zakrisson (12956])
född 1740-11-13 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: 1759 i Anundsjö med
21 Katarina Eriksdotter (143874])
född 1741-03-07 i Bredbyn 1:2, Anundsjö

22 Sven Jonsson (64314])
född 1773-01-02 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: 1793 i Anundsjö med
23 Anna Eriksdotter (64316])
född 1771 i Brandtjäl 2:2, Anundsjö

24 Olof Forsberg Olofsson (3984])
född 1767-02-14 i Brattfors, Nordmaling
  g: 1788-12-26 i Nordmaling med
25 Katarina Svensdotter (3981])
född 1769-01-15 i Bergsjö, Nordmaling

26 Abraham Olofsson (4372])
född 1751-03-03 i Djupsjö, Nordmaling
  g: 1802-02-14 i Nordmaling med
27 Anna Magdalena Persdotter (4377])
född 1780-03-01 i Degerfors, Degerfors

28 Jonas Nilsson (65375])
född 1749-03-14 i Hissjö, Umeå lands
  g: 1775-10 i Umeå lands med
29 Katarina Johansdotter (80113])
född 1751-02-06 i Armsjö, Nordmaling

30 Olof Olofsson (4040])
född 1758-12-15 i Djupsjö, Nordmaling
  g: 1782-12-29 i Nordmaling med
31 Margareta Svensdotter (4039])
född 1762-05-27 i Bergsjö, Nordmaling

Generation 5
32 Anders Eriksson (15013])
född 1711-08-13 i Västergidsjö, Arnäs
  g: 1733 i Själevad med
33 Anna Johansdotter (19577])
född 1711-06-24 i Björna, Själevad

34 Per Jonsson (36443])
född 1719-01-25 i Kasta, Själevad
  g: 1750 i Själevad med
35 Margareta Jonsdotter (36444])
född 1720 i Komnäs, Själevad

36 Erik Johansson (38266])
född 1706-04-13 i Västerlandsjö, Arnäs
  g: 1724 i Själevad med
37 Anna Eriksdotter (3937])
född 1703-09-02 i Movattnet, Själevad

38 Anund Mårtensson (38270])
född 1707 i Sörvästansjö, Själevad
  g: 1729 i Själevad med
39 Kristina Jonsdotter (38271])
född 1709-02-21 i Nävertjäl, Själevad

40 Zakris Meden Zakrisson (250])
född 1687-03-31 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: 1736-03-25 i Anundsjö med
41 Kristina Persdotter (271])
född 1710-02-04 i Norrböle 4:1, Anundsjö

42 Erik Persson (159])
född 1703 i Bredbyn, Anundsjö
  g: 1739 i Anundsjö med
43 Brita Kristoffersdotter (160])
född 1710-07-08 i Önskan, Anundsjö

44 Jonas Olofsson (64305])
född 1731-07-19 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: 1761 i Anundsjö med
45 Anna Persdotter (64308])
född 1735-03-21 i Näs 4:1, Anundsjö

46 Erik Gulliksson (64317])
född 1739 i Brandtjäl, Anundsjö
  g: 1765-10-25 i Själevad med
47 Anna Markusdotter (62642])
född 1735-03-20 i Flärke, Själevad

48 Olof Jonsson (3469])
född 1746-07-08 i Ängersjö, Nordmaling
  g: 1766-07-20 i Nordmaling med
49 Helena Olofsdotter (3983])
född 1746-07-17 i Brattfors, Nordmaling

50 Sven Svensson (3945])
född 1733-04-14 i Järnäs, Nordmaling
  g: 1757-12-28 i Nordmaling med
51 Segrid Mattsdotter (3982])
född 1737-10-30 i Vångsjö, Nordmaling

52 Olof Olofsson (2236])
född 1717-11-29 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: 1736-05-23 i Nordmaling med
53 Märit Persdotter (4199])
född 1713-02-22 i Ledusjö, Nordmaling

54 Per Olofsson (10452])
född 1744-11-12 i Granön, Umeå lands
  g: 1770-07-22 i Umeå lands med
55 Anna Mårtensdotter (10453])
född 1751-01-06 i Degerfors, Umeå lands

56 Nils Jonsson (65382])
född 1727-04-02 i Västerhiske, Umeå lands
  g: 1748-04-09 i Umeå lands med
57 Kristina Samuelsdotter (10303])
född 1712-10 i Örträsk, Lycksele

58 Johan Eriksson (3510])
född 1709-01-09 i Knaften, Lycksele
  g: 1733-10-14 i Nordmaling med
59 Märit Jakobsdotter (3511])
född 1714-06-13 i Hyngelsböle, Nordmaling

60 Olof Svensson (4041])
född 1724-03-20 i Djupsjö, Nordmaling
  g: 1748-12-04 i Nordmaling med
61 Sara Johansdotter (7644])
född 1726-04-21 i Gräsmyr, Nordmaling

62 Sven Svensson (3945])
född 1733-04-14 i Järnäs, Nordmaling
  g: 1757-12-28 i Nordmaling med
63 Segrid Mattsdotter (3982])
född 1737-10-30 i Vångsjö, Nordmaling

Generation 6
64 Erik Kristoffersson (1611])
född 1683 i Rössjö, Sidensjö
  g: 1708-06-14 i Arnäs med
65 Katarina Andersdotter (1612])
född 1683-09-30 i Rullböle, Arnäs

66 Johan Kristiansson (38283])
född 1683-07-01 i Björna, Själevad
  g: 1705 i Själevad med
67 Märit Persdotter (38284])
född 1678 i Själevad, Själevad

68 Jonas Persson (36447])
född 1697-02-14 i Bringen, Själevad
  g: 1717 i Själevad med
69 Kristina Nilsdotter (36448])
född 1687 i Överhörnäs, Själevad

70 Jonas Olofsson (52297])
född 1695-10-27 i Komnäs, Själevad
  g: 1724 i Själevad med
71 Märit Månsdotter (52298])
född 1695-04-14 i Kittsböle 4, Själevad

72 Johan Björn Nilsson (42290])
född cirka 1670 i Björnsjö 2, Själevad
  g: 1699 i Arnäs? med
73 Elisabet Björsdotter (42291])
född 1678-03-10 i Västergidsjö, Arnäs

74 Erik Johansson (3926])
född cirka 1658 i Movattnet, Själevad
  g: med
75 Elisabet Larsdotter (3927])
född cirka 1653 i Väster Alnäs, Själevad

76 Mårten Jonsson (38272])
född 1676 i Söderbacksjö, Själevad
  g: 1700 i Själevad med
77 Elisabet Anundsdotter (38273])
född cirka 1675 i Gottne 9, Själevad

78 Jonas Jonsson (38274])
född 1668 i Å 2, Sidensjö
  g: 1698 i Sidensjö med
79 Sara Jonsdotter (38275])
född 1676 i Teg, Sidensjö

80 Zakris Meden Larsson (248])
född 1649 i Norrmesunda 1:1, Anundsjö
  g: med
81 Segrid Jonsdotter (249])
född 1656 i Österfannby 1:1, Anundsjö

82 Per Olofsson (277])
född 1677 i Österfannby, Anundsjö
  g: cirka 1705 i Anundsjö med
83 Brita Persdotter (278])
född 1680 i Norrmesunda, Anundsjö

84 Per Jonsson (161])
född 1671 i Bredbyn 1:1, Anundsjö
  g: 1701 i Anundsjö med
85 Kristina Eriksdotter (162])
född 1672 i Norrböle 5:1, Anundsjö

86 Kristoffer Johansson (191])
född 1665 i Sörmesunda 1:1, Anundsjö
  g: cirka 1700 i Anundsjö med
87 Katarina Olofsdotter (192])
född 1675 i Hädanberget 4:1, Anundsjö

88 Olof Salomonsson (272])
född 1702-07-18 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: 1723-12-20 i Anundsjö med
89 Katarina Nilsdotter (273])
född 1700 i Brände, Nysätra

90 Per Svensson (124147])
född 1709 i Näs, Anundsjö
  g: 1731 i Anundsjö med
91 Anna Olofsdotter (124148])
född 1712 i Österfannby 1:1, Anundsjö

92 Gulle Eriksson (107914])
född 1706-12-13 i Brandkäl, Anundsjö
  g: 1733 i Sidensjö med
93 Sara Olofsdotter (118886])
född 1699-08-06 i Djupsjö, Sidensjö

94 Markus Mikaelsson (62636])
född cirka 1700 i Österbotten, Österbotten
  g: 1720 i Själevad med
95 Elisabet Persdotter (62637])
född 1695-04-21 i Flärke, Själevad

96 Jonas Persson (3463])
född 1705-09-26 i Ängersjö, Nordmaling
  g: 1727 i Nordmaling. med
97 Anna Nilsdotter (3464])
född 1703-01-06 i Håknäs, Nordmaling

98 Olof Östensson (4014])
född 1714-01-26 i Brattfors, Nordmaling
  g: 1743-12-28 i Nordmaling med
99 Katarina Olofsdotter (4015])
född 1711-08-24 i Lögdeå, Nordmaling

100 Sven Svensson (3940])
född 1703-05-18 i Hädanberg 6:1, Anundsjö
  g: 1727-04-27 i Anundsjö med
101 Katarina Eriksdotter (3941])
född 1702-03-16 i Brandkäl, Anundsjö

102 Matts Persson (2730])
född 1713-01-05 i Nyåker, Nordmaling
  g: 1736-10-28 i Nordmaling med
103 Margareta Mattsdotter (4042])
född 1713-02-17 i Orrböle, Nordmaling

104 Olof Tobiasson (2163])
född cirka 1675 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: cirka 1715 i Nordmaling med
105 Anna Kjellsdotter (2233])
född 1680 i Hörnsjö, Nordmaling

106 Per Eriksson (2634])
född 1678-12-11 i Ledusjö, Nordmaling
  g: 1704 i Nordmaling med
107 Märit Göransdotter (2994])
född 1685 i Gräsmyr, Nordmaling

108 Olof Olofsson (16770])
född 1704 i Granön, Umeå lands
  g: 1744-02-04 i Umeå lands med
109 Anna Andersdotter (16803])
född 1711-03-21 i Vännäs, Umeå lands

110 Mårten Johansson (90049])
född 1724-05-01 i Degerfors, Umeå lands
  g: 1749-09-02 i Umeå lands med
111 Magdalena Andersdotter (90050])
född 1718 i Umeå lands, Umeå lands

112 Jonas Johansson (145976])
född 1690 i Håkmark, Umeå lands
  g: med
113 Sara Nilsdotter (145977])
född 1698 i Västerhiske, Umeå lands

114 Samuel Samuelsson (10296])
född 1683 i Örträsk, Lycksele
  g: 1710-12-04 i Åsele med
115 Anna Adamsdotter (10297])
född 1693 i Noret, Åsele

116 Erik Eriksson (3505])
född 1669 i Umeå lands, Umeå lands
  g: med
117 Helena Mattsdotter (3507])
född 1666 i Nästvattnet, Gudmundrå

118 Jakob Eriksson (3512])
född cirka 1680 i Hyngelsböle, Nordmaling
  g: 1707 i Nordmaling med
119 Cecilia Johansdotter (3877])
född 1687-04 i Sunnansjö, Nordmaling

120 Sven Olofsson (5359])
född 1700-05-16 i Djupsjö, Nordmaling
  g: 1721 i Nordmaling med
121 Barbro Nilsdotter (6819])
född 1693-11-08 i Brattfors, Nordmaling

122 Johan Jonsson (5351])
född 1696 i Nordmaling, Nordmaling
  g: 1724 i Nordmaling med
123 Katarina Andersdotter (2941])
född 1696-02 i Bäcken, Umeå lands

124 Sven Svensson (3940])
född 1703-05-18 i Hädanberg 6:1, Anundsjö
  g: 1727-04-27 i Anundsjö med
125 Katarina Eriksdotter (3941])
född 1702-03-16 i Brandkäl, Anundsjö

126 Matts Persson (2730])
född 1713-01-05 i Nyåker, Nordmaling
  g: 1736-10-28 i Nordmaling med
127 Margareta Mattsdotter (4042])
född 1713-02-17 i Orrböle, Nordmaling

Generation 7
128 Kristoffer Eriksson (52312])
född cirka 1650 i Rössjö, Sidensjö
  g: med
129 Okänd (195637])

130 Anders Persson (107673])
född cirka 1650 i Arnäs, Arnäs
  g: med
131 Elisabet Johansdotter (107672])
född cirka 1650 i Rullböle, Arnäs

132 Kristian Kristiansson (38290])
född 1652 i Finland, Finland
  g: 1682 i Själevad med
133 Anna Jonsdotter (38291])
född 1657 i Björna, Själevad

136 Per Jonsson (36450])
född cirka 1660 i Gala, Själevad
  g: 1691 i Själevad med
137 Anna Jonsdotter (36453])
född cirka 1670 i Lungånger, Själevad

138 Nils Anundsson (143005])
född cirka 1660 i Överhörnäs, Själevad
  g: 1682 i Själevad med
139 Margeta Olofsdotter (143006])
född cirka 1660 i Främmerhörnäs, Själevad

140 Olof Östensson (52306])
född cirka 1660 i Mosjön 5, Sidensjö
  g: cirka 1685 i Själevad med
141 Märit Gabrielsdotter (52307])
född cirka 1660 i Västerkäl, Sidensjö

142 Måns Klementsson (4747])
född 1673 i Stensland 1, Själevad
  g: 1694 i Själevad med
143 Märit Olofsdotter (41424])
född 1670 i Österbilla 2, Själevad

144 Nils Johansson (42297])
född cirka 1640 i Björnsjö, Själevad
146 Björn Eriksson (79731])
född cirka 1635 i Arnäs, Arnäs
  g: med
147 Märit Persdotter (79732])
född cirka 1635 i Västergidsjö, Arnäs

148 Johan Eriksson (3939])
född cirka 1630 i Finland, Finland
  g: med
149 Katarina Simonsdotter (19505])
född cirka 1630 i Gottne, Själevad

150 Lars Andersson (2829])
född 1617 i Fjällsjö, Fjällsjö
154 Anund Simonsson (40152])
född cirka 1650 i Själevad, Själevad
  g: 1674 i Själevad med
155 Kristina Persdotter (40153])
född cirka 1650 i Själevad, Själevad

160 Lars Zakrisson (251])
född 1615 i Västersel 1:1, Anundsjö
  g: med
161 Persdotter (252])
född cirka 1620 i Norrmesunda 1:6, Anundsjö

162 Jonas Johansson (247])
född cirka 1625 i Österfanby, Anundsjö
  g: med
163 Margareta Nilsdotter (168])
född cirka 1630 i Kubbe ?, Anundsjö

164 Olof Johansson (245])
född cirka 1630 i Österfanby, Anundsjö
  g: med
165 Märit (51258])
född cirka 1630 i Anundsjö, Anundsjö

166 Per Larsson (254])
född 1650 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: med
167 Sara Biörsdotter (279])
född 1654 i Anundsjö, Anundsjö

168 Jonas Nilsson (165])
född cirka 1640 i Bredbyn, Anundsjö
  g: med
169 Anna Andersdotter (166])
född 1649 i Skalmsjö 1, Anundsjö

170 Erik Kristoffersson (173])
född 1632 i Norrböle, Anundsjö
  g: med
171 Märit Halvarsdotter (174])
född 1638 i Kubbe 9, Anundsjö

172 Johan Jonsson (193])
född 1620 i Sörmesunda 1:1, Anundsjö
  g: med
173 Andersdotter (66589])
född cirka 1620 i Kubbe 4:1, Anundsjö

174 Olof Persson (197])
född 1627 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
175 Kristina Jonsdotter (198])
född 1646 i Norrflärke, Anundsjö

176 Salomon Olofsson (274])
född 1673 i Norrmesunda, Anundsjö
  g: cirka 1700 i Anundsjö med
177 Kristina Jonsdotter (275])
född 1672 i Skalmsjö 1, Anundsjö

178 Nils Persson (120839])
född cirka 1670 i Nysätra, Nysätra
  g: med
179 Anna Persdotter (120840])
född cirka 1670 i Nysätra, Nysätra

180 Sven Persson (124145])
född 1672 i Mellansel 1:1, Anundsjö
  g: med
181 Katarina Guliksdotter (124146])
född 1668 i Sörböle 1, Anundsjö

184 Erik Gullesson (118888])
född 1679 i Brandkäl, Anundsjö
  g: 1699 i Anundsjö med
185 Katarina Svensdotter (10428])
född 1674 i Galasjö, Anundsjö

190 Per Persson (62646])
född cirka 1660 i Flärke, Själevad
  g: 1685 i Själevad med
191 Katarina Nilsdotter (62647])
född cirka 1660 i Mo 4, Själevad

192 Per Olofsson (2588])
född 1671 i Ängersjö, Nordmaling
  g: 1697 i Nordmaling med
193 Katarina Olofsdotter (3026])
född 1666 i Nordmaling, Nordmaling

194 Nils Persson (3476])
född 1667 i Håknäs, Nordmaling
  g: med
195 Katarina Olofsdotter (2586])
född 1663 i Öre, Nordmaling

196 Östen Olofsson (4016])
född 1678-02-07 i Brattfors, Nordmaling
  g: 1701 i Nordmaling. med
197 Märit Abrahamsdotter (4017])
född 1678-10-11 i Ava, Nordmaling

198 Olof Sjulsson (4037])
född 1679-07-06 i Norrgidsjö, Arnäs
  g: med
199 Helena Nilsdotter (2628])
född 1684 i Arnäs?, Arnäs?

200 Sven Larsson (3946])
född 1665 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
201 Segrid Nilsdotter (3947])
född cirka 1670 i Kubbe 4:1, Anundsjö

202 Erik Gullesson (118888])
född 1679 i Brandkäl, Anundsjö
  g: 1699 i Anundsjö med
203 Katarina Svensdotter (10428])
född 1674 i Galasjö, Anundsjö

204 Per Mattsson (2615])
född 1673-12 i Agnäs, Nordmaling
  g: med
205 Segrid Persdotter (2725])
född 1675 i Håknäs, Nordmaling

206 Matts Mattsson (2143])
född 1686 i Agnäs, Nordmaling
  g: 1712 i Nordmaling med
207 Märit Olofsdotter (4061])
född 1686-01 i Orrböle, Nordmaling

208 Tobias Jonsson (2155])
född cirka 1643 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
209 Rakel (2156])
född cirka 1645 i Nordmaling, Nordmaling

210 Kjell Nilsson (4397])
född cirka 1630 i Hörnsjö, Nordmaling
  g: med
211 Brita Eriksdotter (35915])
född cirka 1635 i Brännland, Umeå lands

212 Erik Nilsson (2631])
född cirka 1635 i Ledusjö, Nordmaling
  g: med
213 Margareta Eriksdotter (2632])
född 1658 i Liden, Resele

214 Göran Simonsson (2992])
född 1660-11 i Pengsjö, Umeå lands
  g: med
215 Agneta Abrahamsdotter (2993])
född 1655-10 i Gräsmyr, Nordmaling

216 Olof Mikaelsson (16793])
född cirka 1675 i Granön, Umeå lands
  g: med
217 Sara Nilsdotter (60131])
född 1667 i Umeå lands, Umeå lands

218 Anders Månsson (16804])
född cirka 1680 i Vännäs, Umeå lands
  g: med
219 Kristina Hansdotter (60132])
född cirka 1685 i Vännäs, Umeå lands

220 Johan Andersson (60127])
född 1683 i Degerfors, Umeå lands
  g: cirka 1710 i Umeå lands med
221 Magdalena Nilsdotter (60128])
född 1691 i Umeå lands, Umeå lands

224 Johan Jonsson (46729])
född cirka 1650 i Holmön, Umeå lands
  g: med
225 Anna Andersdotter (171204])
född cirka 1660 i Umeå lands, Umeå lands

226 Nils Johansson (171215])
född cirka 1670 i Degerfors, Umeå lands
  g: med
227 Okänd (171221])

228 Samuel Johansson (11863])
född cirka 1650 i ??, ??
  g: med
229 Anna Mårtensdotter (2763])
född 1647 i Näsvattnet, Gudmundrå

230 Adam Kristoffersson (47131])
född cirka 1660 i Åsele, Åsele
  g: med
231 Kristina (47132])
född cirka 1660 i Åsele, Åsele

232 Erik (3544])
född cirka 1640 i Umeå lands, Umeå lands
  g: med
233 Okänd (50887])

234 Matts Henriksson (2717])
född cirka 1625 i Nästvattnet, Gudmundrå
  g: med
235 Helena Larsdotter (3506])
född cirka 1640 i Gudmundrå, Gudmundrå

236 Erik Olofsson (3603])
född 1650 i Hyngelsböle, Nordmaling
  g: med
237 Märit Olofsdotter (5952])
född 1652 i Järnäs, Nordmaling

238 Johan Blyg Eriksson (2627])
född 1655 i Sunnansjö, Nordmaling
  g: med
239 Katarina Mårtensdotter (2620])
född cirka 1655 i Baggård, Nordmaling

240 Olof Johansson (6822])
född 1659 i Djupsjö, Nordmaling
  g: med
241 Margareta Svensdotter (51362])
född cirka 1670 i Nordmaling, Nordmaling

242 Nils Tobiasson (2160])
född cirka 1670 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
243 Elisabet Larsdotter (2224])
född 1673-04-06 i Nordmaling, Nordmaling

246 Anders Larsson (48884])
född cirka 1660 i Röbäck, Umeå lands
  g: med
247 Segrid Hermansdotter (48885])
född cirka 1660 i Bäcken, Umeå lands

248 Sven Larsson (3946])
född 1665 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
249 Segrid Nilsdotter (3947])
född cirka 1670 i Kubbe 4:1, Anundsjö

250 Erik Gullesson (118888])
född 1679 i Brandkäl, Anundsjö
  g: 1699 i Anundsjö med
251 Katarina Svensdotter (10428])
född 1674 i Galasjö, Anundsjö

252 Per Mattsson (2615])
född 1673-12 i Agnäs, Nordmaling
  g: med
253 Segrid Persdotter (2725])
född 1675 i Håknäs, Nordmaling

254 Matts Mattsson (2143])
född 1686 i Agnäs, Nordmaling
  g: 1712 i Nordmaling med
255 Märit Olofsdotter (4061])
född 1686-01 i Orrböle, Nordmaling

Generation 8
262 Johan Olofsson (107669])
född 1611 i Rullböle, Arnäs
  g: med
263 Katarina (107671])
född cirka 1610 i Arnäs, Arnäs

276 Anund Nilsson (39675])
född cirka 1630 i Överhörnäs, Själevad
  g: med
277 Kristina Sjulsdotter (50820])
född cirka 1635 i Själevad, Själevad

278 Olof Kristersson (213560])
född cirka 1640 i Själevad, Själevad
  g: med
279 Anna Larsdotter (213561])
född cirka 1640 i Själevad, Själevad

284 Klement Israelsson (41428])
född cirka 1650 i Södervåge, Själevad
294 Per Hööksson (79433])
född cirka 1600 i Västergidsjö, Arnäs
  g: med
295 Kristina (79733])
född cirka 1600 i Västergidsjö, Arnäs

320 Zakris Laurenti (255])
född cirka 1560 i Ön, Arnäs
  g: med
321 Okänd (50848])

322 Per Jonsson (253])
född cirka 1590 i Norrmesunda 1:6, Anundsjö
  g: med
323 Helena (51259])
född cirka 1590 i Anundsjö, Anundsjö

324 Johan Jonsson (246])
född cirka 1590 i Österfanby, Anundsjö
  g: med
325 Katarina (51257])
född cirka 1590 i Anundsjö, Anundsjö

326 Nils Kristoffersson (167])
född 1604 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
327 Okänd (66414])

328 Johan Jonsson (246])
född cirka 1590 i Österfanby, Anundsjö
  g: med
329 Katarina (51257])
född cirka 1590 i Anundsjö, Anundsjö

332 Lars Zakrisson (251])
född 1615 i Västersel 1:1, Anundsjö
  g: med
333 Persdotter (252])
född cirka 1620 i Norrmesunda 1:6, Anundsjö

336 Nils Kristoffersson (167])
född 1604 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
337 Okänd (66414])

340 Kristoffer Olofsson (175])
född 1610 i Norrböle, Anundsjö
  g: med
341 Kristina Mårtensdotter (176])
född cirka 1610 i Kubbe 5, Anundsjö

342 Halvard Svensson (187])
född cirka 1610 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
343 Okänd (51250])

344 Jonas Skräddare Jonsson (66349])
född 1587 i Sörmesunda 1:1, Anundsjö
  g: med
345 Okänd (66350])

346 Anders Olofsson (66590])
född cirka 1590 i Kubbe 4:1, Anundsjö
  g: med
347 Kristoffersdotter (66591])
född cirka 1590 i Kubbe 7, Anundsjö

348 Per Olofsson (199])
född 1589 i Anundsjö, Anundsjö
  g: med
349 Okänd (50841])

350 Jonas Persson (201])
född cirka 1620 i Norrflärke ?, Anundsjö
  g: med
351 Katarina Mårtensdotter (51252])
född cirka 1620 i Norrflärke, Anundsjö

352 Olof Salomonsson (276])
född cirka 1640 i Norrmesunda 2:1, Anundsjö
  g: med
353 Brita Nilsdotter (169])
född 1644 i Bredbyn 1:1, Anundsjö

354 Jonas Jonsson (66495])
född cirka 1640 i Västergensjö 4, Anundsjö
  g: med
355 Andersdotter (66494])
född cirka 1640 i Skalmsjö 1, Anundsjö

368 Gulle Persson (3974])
född cirka 1640 i Brandkäl, Anundsjö
  g: med
369 Okänd (50835])

370 Sven Mårtensson (118949])
född cirka 1620 i Yttersel 3:1, Anundsjö
  g: med
371 Katarina Persdotter (118952])
född cirka 1645 i Anundsjö, Anundsjö

381 Katarina (62654])
född cirka 1630 i Själevad, Själevad

384 Olof Eriksson (2584])
född cirka 1635 i Ängersjö, Nordmaling
  g: med
385 Segrid Svensdotter (2585])
född cirka 1645 i Sörbyn, Nordmaling

388 Per Ivarsson (4408])
född cirka 1620 i Nordmaling, Nordmaling
  g: med
389 Okänd (13137])

390 Olof Olofsson (16250])
född cirka 1620 i Ångersjö, Nordmaling
  g: med
391 Katarina Sebiörnsdotter (16251])
född cirka 1625 i Öre, Nordmaling

392 Olof Olofsson (4025])
född cirka 1650 i Hyngelsböle, Nordmaling
  g: med
393 Ingeborg Östensdotter (4026])
född cirka 1650 i Brattfors, Nordmaling

394 Abraham Larsson (19647])
född cirka 1650 i Ava, Grundsunda
  g: med
395 Katarina Simonsdotter (19650])
född cirka 1650 i Umeå lands, Umeå lands

396 Sjul Nilsson (4741])
född cirka 1640 i Nordgidsjö, Arnäs
  g: med
397 Katarina Johansdotter (43290])
född cirka 1640 i Arnäs, Arnäs

400 Lars Sjulsson (3959])
född 1637 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
401 Segrid Svensdotter (3960])
född cirka 1640 i Hädanberget 5:1, Anundsjö

402 Nils Håkansson (3968])
född 1635 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
403 Kristina Andersdotter (3969])
född 1635 i Kubbe, Anundsjö

404 Gulle Persson (3974])
född cirka 1640 i Brandkäl, Anundsjö
  g: med
405 Okänd (50835])

406 Sven Mårtensson (118949])
född cirka 1620 i Yttersel 3:1, Anundsjö
  g: med
407 Katarina Persdotter (118952])
född cirka 1645 i Anundsjö, Anundsjö

408 Matts Mattsson (2715])
född cirka 1650 i Agnäs, Nordmaling
  g: med
409 Brita Mårtensdotter (2613])
född cirka 1650 i Nyåker, Nordmaling

410 Per Olofsson (4075])
född cirka 1640 i Håknäs, Nordmaling
  g: med
411 Kristina (13131])
född cirka 1645 i Nordmaling, Nordmaling

412 Matts Henriksson (3117])
född cirka 1660 i ??, ??
  g: med
413 Elisabet Mattsdotter (3539])
född 1661 i Nästvattnet, Gumundrå

414 Olof Johansson (3525])
född cirka 1650 i Orrböle, Nordmaling
  g: med
415 Margareta Persdotter (5653])
född cirka 1660 i Bredvik, Nordmaling

416 Jonas Tobiasson (2190])
född 1621 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
417 Märit (51266])
född cirka 1625 i Nordmaling, Nordmaling

420 Nils Olofsson (50593])
född 1613 i Hörnsjö, Nordmaling
  g: med
421 Gunilla (50594])
född cirka 1615 i Nordmaling, Nordmaling

422 Erik Eriksson (117137])
född 1614 i Brännland, Umeå lands
  g: med
423 Okänd (117138])

424 Nils Persson (2629])
född 1590 i Nordmaling, Nordmaling
  g: med
425 Okänd (50798])

428 Simon Olofsson (117179])
född cirka 1620 i Pengsjö, Umeå lands
  g: med
429 Brita Göransdotter (11116])
född 1623 i Umeå lands, Umeå lands

430 Abraham Tobiasson (2195])
född cirka 1630 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
431 Okänd. (11573])
född cirka 1635 i Nordmaling, Nordmaling

432 Mikael Olofsson (60145])
född cirka 1650 i Granön, Umeå lands
  g: med
433 Cecilia Persdotter (60146])
född 1649 i Granön, Umeå lands

436 Måns Tomasson (84219])
född cirka 1650 i Långviken, Umeå lands
  g: med
437 Anna Andersdotter (84220])
född cirka 1650 i Umeå lands, Umeå lands

438 Hans Persson (60149])
född cirka 1650 i Vännäs, Umeå lands
  g: med
439 Elisabet Olofsdotter (60150])
född cirka 1650 i Västerhiske, Umeå lands

440 Anders Johansson (60141])
född cirka 1650 i Degerfors, Umeå lands
  g: med
441 Katarina Jakobsdotter (60142])
född 1659 i Degerfors, Umeå lands

448 Jonas Håkansson (49499])
född cirka 1620 i Holmön, Umeå lands
452 Johan Andersson (57924])
född cirka 1630 i Degerfors, Umeå lands
  g: med
453 Sara (171223])

456 Johan Hilduinen Filipsson (2771])
född cirka 1630 i ??, ??
  g: med
457 Okänd (40884])

458 Mårten Henriksson (2712])
född cirka 1625 i Nästvattnet, Gudmundrå
  g: med
459 Beata Pålsdotter (2708])
född cirka 1625 i Viksjö finnmark, Stigsjö

460 Kristoffer Olofsson (47155])
född cirka 1630 i Gafsele, Lycksele
  g: med
461 Olofsdotter (47156])
född cirka 1630 i Lycksele, Lycksele

468 Henrik Jonsson (3545])
född cirka 1590 i Nästvattnet, Gudmundrå
  g: med
469 Okänd (50806])

470 Lars Hansson (128328])
född cirka 1590 i Finland, Finland
472 Olof Eriksson (4029])
född cirka 1610 i Hyngelsböle, Nordmaling
  g: med
473 Brita Larsdotter (39928])
född cirka 1610 i Nordmaling, Nordmaling

474 Olof Enoksson (3091])
född 1620 i Järnäs, Nordmaling
  g: med
475 Katarina Östensdotter (3092])
född cirka 1620 i Bredvik, Nordmaling

478 Mårten Nilsson (2617])
född cirka 1625 i Ledusjö, Nordmaling
  g: med
479 Cecilia Hermansdotter (2618])
född cirka 1625 i Orrböle, Nordmaling

480 Johan Nilsson (13725])
född cirka 1625 i Ledusjö, Nordmaling
  g: med
481 Märit (51365])
född cirka 1625 i Nordmaling, Nordmaling

484 Tobias Jonsson (2155])
född cirka 1643 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
485 Rakel (2156])
född cirka 1645 i Nordmaling, Nordmaling

494 Herman Mikaelsson (51354])
född cirka 1630 i Bäcken, Umeå lands
  g: med
495 Okänd (51355])

496 Lars Sjulsson (3959])
född 1637 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
497 Segrid Svensdotter (3960])
född cirka 1640 i Hädanberget 5:1, Anundsjö

498 Nils Håkansson (3968])
född 1635 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
499 Kristina Andersdotter (3969])
född 1635 i Kubbe, Anundsjö

500 Gulle Persson (3974])
född cirka 1640 i Brandkäl, Anundsjö
  g: med
501 Okänd (50835])

502 Sven Mårtensson (118949])
född cirka 1620 i Yttersel 3:1, Anundsjö
  g: med
503 Katarina Persdotter (118952])
född cirka 1645 i Anundsjö, Anundsjö

504 Matts Mattsson (2715])
född cirka 1650 i Agnäs, Nordmaling
  g: med
505 Brita Mårtensdotter (2613])
född cirka 1650 i Nyåker, Nordmaling

506 Per Olofsson (4075])
född cirka 1640 i Håknäs, Nordmaling
  g: med
507 Kristina (13131])
född cirka 1645 i Nordmaling, Nordmaling

508 Matts Henriksson (3117])
född cirka 1660 i ??, ??
  g: med
509 Elisabet Mattsdotter (3539])
född 1661 i Nästvattnet, Gumundrå

510 Olof Johansson (3525])
född cirka 1650 i Orrböle, Nordmaling
  g: med
511 Margareta Persdotter (5653])
född cirka 1660 i Bredvik, Nordmaling

Generation 9
524 Olof Gudmundsson (107663])
född cirka 1570 i Arnäs, Arnäs
  g: med
525 Okänd (107664])

588 Höök Björnsson (79093])
född cirka 1580 i Västergidsjö, Arnäs
  g: med
589 Okänd (123369])

640 Lars (Laurentius) Beronius Björnsson (264])
född cirka 1500 i Stockholm, Stockholm
  g: med
641 Okänd (50849])

652 Kristoffer Svensson (170])
född 1564 i Sörflärke 1:1, Anundsjö
  g: med
653 Okänd (66415])

664 Zakris Laurenti (255])
född cirka 1560 i Ön, Arnäs
  g: med
665 Okänd (50848])

666 Per Jonsson (253])
född cirka 1590 i Norrmesunda 1:6, Anundsjö
  g: med
667 Helena (51259])
född cirka 1590 i Anundsjö, Anundsjö

672 Kristoffer Svensson (170])
född 1564 i Sörflärke 1:1, Anundsjö
  g: med
673 Okänd (66415])

680 Olof Persson (177])
född cirka 1570 i Norrböle, Anundsjö
  g: med
681 Okänd (51243])

682 Mårten Östensson (181])
född cirka 1579 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
683 Okänd (51246])

684 Sven Olofsson (188])
född cirka 1570 i Anundsjö, Anundsjö
  g: med
685 Kristina Halvardsdotter (189])
född cirka 1570 i Kubbe, Anundsjö

688 Jonas Olofsson (66351])
född cirka 1560 i Anundsjö, Anundsjö
  g: med
689 Märit (66352])
född cirka 1560 i Anundsjö, Anundsjö

704 Salomon Gullesson (66484])
född cirka 1610 i Norrmesunda 2:1, Anundsjö
  g: med
705 Okänd (66485])

706 Nils Kristoffersson (167])
född 1604 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
707 Okänd (66414])

708 Jonas Olofsson (66506])
född cirka 1610 i Västergensjö 4, Anundsjö
  g: med
709 Olofsdotter (66507])
född cirka 1615 i Kubbe 3:1, Anundsjö

710 Anders Persson (302])
född 1620 i Anundsjö, Anundsjö
  g: med
711 Kristina Nilsdotter (303])
född 1620 i Skalmsjö 1, Anundsjö

736 Per Gullesson (3975])
född 1593 i Brandkäl, Anundsjö
  g: med
737 Okänd (50836])

740 Mårten Sjulsson (3978])
född cirka 1600 i Yttersel, Anundsjö
  g: med
741 Okänd (51295])

742 Per Olofsson (66557])
född cirka 1630 i Näs 5, Anundsjö
  g: med
743 Katarina Mårtensdotter (66558])
född cirka 1630 i Kubbe 5, Anundsjö

768 Erik Olofsson (2589])
född 1601 i Ängersjö, Nordmaling
  g: med
769 Brita Persdotter (2590])
född cirka 1610 i Nordmaling, Nordmaling

770 Sven Persson (2022])
född cirka 1620 i Sörbyn, Nordmaling
  g: med
771 Rågärd Grelsdotter (2606])
född cirka 1615 i Sörbyn, Nordmaling

776 Ivar Nilsson (13138])
född 1575 i Håknäs, Nordmaling
  g: med
777 Okänd (56804])

780 Olof Jonsson (2591])
född cirka 1575 i Ängersjö, Nordmaling
  g: med
781 Okänd (51761])

782 Sebjörn Larsson (16257])
född 1597 i Nordmaling, Nordmaling
  g: med
783 Mikaelsdotter (50778])
född cirka 1595 i Håknäs, Nordmaling

784 Olof Eriksson (4029])
född cirka 1610 i Hyngelsböle, Nordmaling
  g: med
785 Brita Larsdotter (39928])
född cirka 1610 i Nordmaling, Nordmaling

786 Östen Zakrisson (20007])
född cirka 1625 i Hallen, Nordmaling
  g: med
787 Okänd (50743])

788 Lars Sjulsson (19646])
född cirka 1620 i Skademark, Grundsunda
  g: med
789 Abrahamsdotter (19645])
född cirka 1620 i Ava, Nordmaling

790 Simon Olofsson (33252])
född cirka 1620 i Ytterhiske, Umeå lands
  g: med
791 Okänd (33253])
född cirka 1620 i Umeå, Umeå

792 Nils Sjulsson (43909])
född cirka 1620 i Norrgidsjö, Arnäs
  g: med
793 Elisabet (50831])
född cirka 1620 i Arnäs, Arnäs

800 Sjul Larsson (3962])
född cirka 1615 i Hädanberget 6:1, Anundsjö
  g: med
801 Okänd (50750])

802 Sven Jönsson (3961])
född cirka 1600 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
803 Märit (89889])
född cirka 1610 i Anundsjö, Anundsjö

804 Håkan Persson (3970])
född 1608 i Norrböle, Anundsjö
  g: med
805 Okänd (51293])

806 Anders Olofsson (3971])
född cirka 1600 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
807 Okänd (51294])

808 Per Gullesson (3975])
född 1593 i Brandkäl, Anundsjö
  g: med
809 Okänd (50836])

812 Mårten Sjulsson (3978])
född cirka 1600 i Yttersel, Anundsjö
  g: med
813 Okänd (51295])

814 Per Olofsson (66557])
född cirka 1630 i Näs 5, Anundsjö
  g: med
815 Katarina Mårtensdotter (66558])
född cirka 1630 i Kubbe 5, Anundsjö

816 Matts Pålsson (2707])
född cirka 1615 i Viksjö finnmark, Stigsjö
  g: med
817 Beata Persdotter (2714])
född cirka 1630 i Agnäs, Nordmaling

818 Mårten Nilsson (2617])
född cirka 1625 i Ledusjö, Nordmaling
  g: med
819 Cecilia Hermansdotter (2618])
född cirka 1625 i Orrböle, Nordmaling

820 Olof Tomasson (13132])
född cirka 1605 i Håknäs, Nordmaling
  g: med
821 Kristina Persdotter (13168])
född cirka 1605 i Nordmaling, Nordmaling

826 Matts Henriksson (2717])
född cirka 1625 i Nästvattnet, Gudmundrå
  g: med
827 Helena Larsdotter (3506])
född cirka 1640 i Gudmundrå, Gudmundrå

828 Johan Eskilsson (3523])
född cirka 1620 i Graninge finnmark, Graninge finnmark
  g: med
829 Märit Hermansdotter (3524])
född cirka 1630 i Orrböle, Nordmaling

830 Per Hansson (2959])
född cirka 1635 i Bredvik, Nordmaling
  g: med
831 Okänd (2960])

832 Tobias Danielsson (2191])
född 1569 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
833 Okänd (51015])

840 Olof Nilsson (50595])
född cirka 1590 i Hörnsjö, Nordmaling
  g: med
841 Okänd (50596])

848 Per Kjellsson (45810])
född cirka 1565 i Agnäs, Nordmaling
  g: med
849 Okänd (50799])

860 Tobias Danielsson (2191])
född 1569 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
861 Okänd (51015])

864 Olof Simonsson (44388])
född cirka 1594 i Granön, Umeå lands
  g: med
865 Magdalena (60407])
född cirka 1610 i Umeå lands, Umeå lands

872 Tomas Håkansson (60147])
född cirka 1620 i Långviken, Umeå lands
876 Per Nilsson (117140])
född 1609 i Vännäs, Umeå lands
  g: med
877 Anna (117141])
född cirka 1610 i Umeå lands, Umeå lands

878 Olof Rasmusson (60160])
född cirka 1630 i Lövånger, Lövånger
  g: med
879 Magdalena Jonsdotter (60164])
född cirka 1630 i Baggböle, Umeå lands

882 Jakob Jakobsson (89256])
född cirka 1630 i Degerfors, Umeå lands
  g: med
883 Elisabet (89276])
född cirka 1630 i Umeå lands, Umeå lands

916 Henrik Jonsson (3545])
född cirka 1590 i Nästvattnet, Gudmundrå
  g: med
917 Okänd (50806])

918 Pål Pålsson (2704])
född cirka 1590 i Viksjö finnmark, Stigsjö
  g: med
919 Okänd (50768])

944 Erik Larsson (4033])
född 1574 i Hyngelsböle, Nordmaling
  g: med
945 Okänd. (50874])
född 1575 i Nordmaling, Nordmaling

948 Enok Olofsson (3087])
född 1581 i Järnäs, Nordmaling
  g: med
949 Okänd (51271])

950 Östen Davidsson (12111])
född 1574 i Bredvik, Nordmaling
  g: med
951 Okänd (67162])

956 Nils Persson (2629])
född 1590 i Nordmaling, Nordmaling
  g: med
957 Okänd (50798])

958 Herman Svensson (2642])
född cirka 1590 i Orrböle, Nordmaling
  g: med
959 Rågärd (2643])
född cirka 1590 i Nordmaling, Nordmaling

960 Nils Persson (2629])
född 1590 i Nordmaling, Nordmaling
  g: med
961 Okänd (50798])

968 Jonas Tobiasson (2190])
född 1621 i Gräsmyr, Nordmaling
  g: med
969 Märit (51266])
född cirka 1625 i Nordmaling, Nordmaling

988 Mikael Olofsson (51356])
född cirka 1600 i Bäcken, Umeå lands
  g: med
989 Segrid Jonsdotter (51357])
född cirka 1600 i Umeå lands, Umeå lands

992 Sjul Larsson (3962])
född cirka 1615 i Hädanberget 6:1, Anundsjö
  g: med
993 Okänd (50750])

994 Sven Jönsson (3961])
född cirka 1600 i Hädanberget, Anundsjö
  g: med
995 Märit (89889])
född cirka 1610 i Anundsjö, Anundsjö

996 Håkan Persson (3970])
född 1608 i Norrböle, Anundsjö
  g: med
997 Okänd (51293])

998 Anders Olofsson (3971])
född cirka 1600 i Kubbe, Anundsjö
  g: med
999 Okänd (51294])

1000 Per Gullesson (3975])
född 1593 i Brandkäl, Anundsjö
  g: med
1001 Okänd (50836])

1004 Mårten Sjulsson (3978])
född cirka 1600 i Yttersel, Anundsjö
  g: med
1005 Okänd (51295])

1006 Per Olofsson (66557])
född cirka 1630 i Näs 5, Anundsjö
  g: med
1007 Katarina Mårtensdotter (66558])
född cirka 1630 i Kubbe 5, Anundsjö

1008 Matts Pålsson (2707])
född cirka 1615 i Viksjö finnmark, Stigsjö
  g: med
1009 Beata Persdotter (2714])
född cirka 1630 i Agnäs, Nordmaling

1010 Mårten Nilsson (2617])
född cirka 1625 i Ledusjö, Nordmaling
  g: med
1011 Cecilia Hermansdotter (2618])
född cirka 1625 i Orrböle, Nordmaling

1012 Olof Tomasson (13132])
född cirka 1605 i Håknäs, Nordmaling
  g: med
1013 Kristina Persdotter (13168])
född cirka 1605 i Nordmaling, Nordmaling

1018 Matts Henriksson (2717])
född cirka 1625 i Nästvattnet, Gudmundrå
  g: med
1019 Helena Larsdotter (3506])
född cirka 1640 i Gudmundrå, Gudmundrå

1020 Johan Eskilsson (3523])
född cirka 1620 i Graninge finnmark, Graninge finnmark
  g: med
1021 Märit Hermansdotter (3524])
född cirka 1630 i Orrböle, Nordmaling

1022 Per Hansson (2959])
född cirka 1635 i Bredvik, Nordmaling
  g: med
1023 Okänd (2960])

Anarkiv 7.0 2009-11-22 - kråken9orgaa50.DDB