S:D: Efter Kongl. Majts nådigaste befallning d. 1 dec. 1748 undersöktes på Länsmannens begäran här i Tingelaget angående de lappar , som sig här uppehålla.

 

1. Jon Larsson och hans hustru Margeta Turesdotter intygades vara gamla och sjukliga, dock med försvarsbrev såsom Socknelappar i Arnäs försedde, vilket dock nu ej vid handen var. Denna lappmannens enda dotter är vistande uti tjänst hos Comministern Daniel Sahlin.

 

2. Änkan Brita Olsdotter, vars man Jon Pärsson Lustig år 1743 utgått båtsman för 10. rotan uti Arnäs Socken, ehuru han även såsom sockenlapp skall haft höga vederbörandes försvarsbrev. Henne åstundade allmogen i Arnäs så hädanefter som hitintills skett behålla, att valla deras renar, men emedan hon numera för sin tilltagande ålder icke förmår allena bestrida samma vallgång, hoppas allmogen att hon till sin hjälp får även behålla sin dotter Sigrid Jonsdotter, som nu tjänar i Grundsunda Prästegård. Hennes andra dotter, pigan Anna Jonsdotter tjänar för tiden uti Arnäs Prästegård.

 

3. Gl pigan Malin Larsdotter berättas årligen betjäna Arnäs Sockneallmoge med deras renars vallande och skötande, varigenom hon hoppas njuta försvar i landet

 

I Grundsunda Socken berättades Socknelappen Jon Larsson nu mera av ålder vara oförmögen att betjäna socknemännerna och därför anhålla de, att hans son Pär Jonsson , som intygades i 8 års tid hos bönder tjänt för dräng, som alltid förehållit sig beskeligt, samt även är anförtrodd att valla en del socknemännens renar, hädanefter måtte få antagas till deras Socknelapp i bemälte dess faders ställe. Varande dessutan gift med Anika Larsdotter, som allmogen på lika sätt åstundar försvara.

Uti Nordmaling hava socknemännerna en lappman Pär Andersson vid namn med hans hustru till betjäning med Notreps slående och dylikt arbete, varföre de begära att samma lapp hos dem måtte njuta försvar. Vidare vistas i samma Socken en gammal lappman Jöns Nilsson vid namn tillika med hustrun Sigrid Larsdotter, som har intet försvar.

Änkan Karin Andersdotter därsammastädes har någre renar av allmogen och andra under sin vård. Flere lappar har ingen sig bekant vara här uti Tingelaget vistande.