1691

Tiggarkiärlingen Karin Michaelsdotter födder i Siähla Socken tilltalte Länsman Olof Siuhlsson i Önskan, att han statt hennes dotter henne ovetande förliden vår 1690 och sedermera i Augusti månad statt samma piga till årstjänst. Påstod få dotter sin igen att följa sig kring landet och tigga. Länsman tillstod dotter hennes statt sig till årstjänst i rättan tid, och efter hon vill tjäna, förmente han det vara bättre än släppa ett friskt hjon att gå kring landet och tigga.

Resolutio:  Såsom Länsman Olof Siuhlsson lagl. statt denna piga Karin Jönsdotter till årstjänst, och såväl Landslagen  i det 15 Cap: Bygg: B: som Tjänstehjonsordningen förbjuder det inga friske eller löskepersoner av Mankön eller Qwinkön skall gå kring Landet Allmogen till besvär att tigga, utan pålägger den som sådane slike lättingar hos sig haver, föder eller hyser pliktar sine penningar, förutan att själva sådane lösdrivare tages till Cronones Ladugårdar att arbeta där ingen tjänst för handen öppen är, och sedermera vid städjetiden tillhållas sig tjänst taga. så kan Rätten h. Karin Michaelsdotters emot lag oskäliga tillbod intet bifalla. Varandes det nog att allmogen i födelseorten hennes egen person som vanför är föda skall, utan icke där jämte föda en lätting med sund och helbrägda kropp, och bör därföre dottren Karin Jönsdotter, som sig i tjänst statt, tjänsten hos Länsman fullgöra till rätter stämmotid och tjäna sedan var henne bäst synes.