1665

Andock uppå laga tinget den 26 martii 1664 protokollerat vart att hustru Rågjierd Joensdotter,Olof Svenssons hustru i Brassebacka,var uit uppenbart rykte och beskyllning kommen för trollkonst och lövjeri och om sammea saks utförande till denna tiden uppskjutit,alltså blev därom nu rannasakat och avlupit som följer:Åtskilliga hava fuller haft misstankar till henne Rågjierd sedan hon dit till fjärdingslandet kom över det hon större nytta än andra haver haft av sin boskap,dock inte sett eller förstått henne därutiannan något olovligt medel brukat,eftersom tvenne nämndemän Nils Östensson i Sunnansjö och Johan Persson i Baggård intygade ,sammaledes bekände och hennes granne Jacob Larsson i Brassebacka samt Pål Pålsson och Per Eskilsson i Agnäs såväl som Johan Nilsson i Djupsjö och Erik Olofsson i Hyngelsböle att de allenast misstankar till henne dragit hava och icke tryggeligen kunne henne för lövjeri beskylla. Men Mårten Nilsson i Nyåker och sin hustru och Johan Eskilsson i Orrböle hava på Kyrkovallen beskyllt hustru Rågjierd för lövjeri och hotat henne därför Tingföra, vilka nu inte heller ville henne till saken binda. Och emedan tvenne nämndemän Zeibbiörn Larsson och Per Abrahamsson i Öre vittnade att hustru Rågjierd i deras by uppfödd är och där i byn i 40 år vistades förrän hon blev gift och hela denna tid ställt sig ärlig och väl. Därtill intygade Cappelanen Hr.Erik, att han såväl som hans fader kyrkoherdeen Hr. Johann, hava henne ofta om denna handelen Eximinerat, och på intet sätt kunna pröva henne därutinna brottslig vara, hellre velat sig oskyldig känna, Födenskull,efter lag och domare regeln ,erkändes och dömdes hon hustru Rågjier för samma tillmäle eller beskyllning av denna ringa rätten fri och Mårten Nilsson i Nyåker med sin hustru och svärmoder samt Johan Eskilsson i orrböle och andre flera, som first henne Rågjierd uti rop och rykte kommit hava bötfälldes efter -20 av Tingmåla- alle tillhopa att böta - 40 riksdaler treskiftes.