Intressanta
domstolsprotokoll

Tillbaka till första sida

Arbetskostnad 1685

Barnamord 1684

Tiggeri 1691

Trollkonst -1664

Torrböledråpet 1682

-Tidelag 1707

-Värdering vid eldsvåda av hemman  1736

-Oäktabarn 1718

-Båtsmanssed 1726

-Hållskjutsar 1738 (antalet rökar)

-Sockenstorlek 1742

-Oäktabarn 1745

-Husesyn prästgården 1749

-Lappar i AR/GR/NO 1749

_Leduå såg 1758

-Håknäs sågverk 1759

-Håknäs sågverk 1760

-Håknäs brand 1761

-Skogsavvittring 1764

-Avvittring 1766

-Rörläggning 1766

-Prästekonomi 1771

-Gästgiveri 1771