Ge mig namn och födelsedata på den person du vill ha dina anor på från nutid ner till 1500-tal

Gäller för alla i Mellan Norrland
som har sina anor inom mitt släktforskningsområde från Örnsköldsvik upp mot Skellefteå, från Bottenhavet upp mot norska gränsen
Totalt mer än 30 socknar, där de flesta socknarna är Kärnsocknar TRIPPELKOLLADE för att korrigera så mycket som möjligt av kyrkoböckernas ca.100.000 fel inom enbart ovanstående område.
Med NORRLANDS största relations 
databas Kråken 19 på +475.000 personer

Dina ANOR i text form som kan skrivas ut på din skrivare, men i 1 och 2 ingår ej TEXT och NOTISTABELL (970.000 totalt) med direkta källhänvisningar
   1. Endast de personer som leder vidare bakåt för att få en enkel sammanställning. Exempel : Klicka här
     eller
   2. Ovanstående med hela familjer  Exempel : Klicka här
     eller
   3. Antabell BI + direkta källhänvisningar. Exemplel : Klicka här
  
Leveras i textfil som är klar att skrivas ut från din dator

Men det stora är naturligtvis databas Kråken 19 org  klicka här

e-mail brogatan@outlook.com
, tel 090-121496 eller 072-7121496, Sven-Erik Johansson