Söka gemensamma anor ättlingar i Mellan Norrlands största databas Kråken med 460.000 personer

För två personer, angivna i sökformen , kan sökas en gemensam ana eller ättling via funktionen kallad Sökning Relation

De två personerna anges bäst genom att de båda finns aktuella i varsitt fönster Aktuell Person, varvid de två skrivs in direkt i sökformen som Person 1 och Peson 2.
Person 1 kommer alltid att motsvara den centrala personen i huvudfönstret Aktuell Person. Person 2 kan i stället anges direkt genom att personens nummer skrivs in textrutan för Person 2, alltså om där inte redan finns en person.

I övrigt behöver inga inställningar göras om man inte vill.

För relationssökning kan man tänka sig två huvudtyper:

 • Två personer i svunnen tid för vilka man söker en gemensam ättling.
  Hittar man en sådan kommer resultatet att presenteras i form av en Antabell där den funna personen, ättlingen, används som proband och de två utgångspersonerna visas på sina platser i antabellen.
   
 • Två personer i nutid för vilka man söker en gemensam ana.
  Hittar man en sådan kommer resultatet att presenteras i form av en Ättlingslista där den funna personen, anan, används som startperson och de två utgångspersonerna visas på sina platser i listan.
  De två utgångspersonerna visas i båda fallen markerade med Markeringsfärg, som sätts under Inställningar, Program, Inmatning.

  Vid sökningarna används det antal generationer som finns angivet i sökformen, skönsvärde (default) 12 generationer. Värdet kan förstås ändras uppåt eller neråt till ett värde som passar in på situationen. Maximalt cirka 23 generationer kan genomsökas.

  Vet man att det är en gemensam ana som söks, kan det bockas för, så sker inte den andra, i så fall onödiga, sökningen efter en ättling, och vice versa.

  Resultatet visas i form av "avskalade" tabeller, dvs endast sökvägarna mellan den funna personen och de två utgångspersonerna visas. Vill man i stället ha fulla Antabeller respektive Ättlingslistor bockar man för 'Full tavla'.

  Vill man ha resultatet i Html-form i stället för i fönstret för utskrift bockar man förstås för 'Html'.
  Filerna döps automatiskt till 'SökPerson_Ättlingar_persnr.html' resp 'SökPerson_Antabell_persnr.html'.
  Filerna placeras i den html-katalog som valts under Arkiv, Spara html, Filnamn.
  Är filerna tänkta för vidare användning, exempelvis att bifogas e-post eller bara att sparas, kan det vara lämpligt att ta hand om dem och döpa om dem innan nya filer skapas