Intressanta fall, utdrag ur databas Kråken

Här kommer jag att ta upp intressanta felaktigheter eller oklarheter som finns i det material som saluförs eller på ett eller annat sätt har en offentlig prägel inklusive intressanta bevisbara felaktigheter i FB, DB, VB och HFL.
Ibland finns också ganska lustiga tavlor från prästernas sida.
Dessa felaktigheter kan leda den släktsökande på helt fel spår.
Jag kommer inte, annat än undantagsfall, att ta upp vilka som enligt min mening har gjort dessa felaktiga slutsatser och som inte stämmer överens med det jag har kommit fram till.
Var och en vet sannolikt varifrån han har hämtat sina data.
Det ligger väl i den mänskliga naturen att göra fel i synnerhet om man är aktiv.
Därför hoppas jag att om mina slutsatser skulle vara fel att ni påpekar detta med nödvändiga data som bakgrund

"Prällen" är mitt smeknamn för de olika administratörerna av kyrkböckerna. Kärt barn har många namn.
Prällarna hade många gånger en omöjlig uppgift i väglöst land med många nybyggare som flängde runt samtidigt som de själva inte erhöll någon pensionsavgång annat än den slutliga vilan vid ibland mycket hög ålder.
Därför skall man ta många kyrkarkivalier med en nypa salt för att slippa slåss om petitesser där ingen egentligen vet vad som är rätt eller fel.
Det är trots allt inget som vi i dagens läge kan förändra.
Dessutom kritiserar jag ej prällarnas många fel - de hade en omöjlig administrativ uppgift - men väl de som insuper denna felaktiga info utan källkritisk granskning och det är här databas Kråken försöker att göra en insats såväl som denna hemsida i källkritisk granskning.

Kvalitet och källreferens
Släktforskningens A och O är kvalitet och källreferens så att alla enkelt skall  kunna verifiera dragna slutsatser.
I och med datorns intåg blev det möjligt att kombinera kvalitet och direkta källhänvisningar och här har Databas Kråken varit den som kanske  först  insåg datorns möjligheter.

Avikelserapport
Det finns enormt med fel i HFL, VB och DB, men även i FB finns det många grova fel med felaktiga föräldrar.
Jag har i Databas Kråken noterat 5-10.000 grövre fel, men jag har säkert kommit i beröring med 50-100.000 fel inom mitt forskningsområde.
Jag har på denna hemsida visat några av de många felen jag hittat, för att ge släktforskare en bild av vad de skall se upp med.
I databas Kråken finns en Avvikelserapport som beskriver varför dessa 5-10.000 grövre fel i kyrkarkivalierna  (FB, HFL, VB, DB) är fel och Avikelserapporten  ger dessutom en  slutsats om vad som borde ha stått i kyrkboken.

Gamla dokument
Det finns några gamla dokument som är intressanta och är presenterade på denna hemsida.

Intressanta domstolsprotokoll.
Teo Sundin och Nils Erik Molin har för Grundsunda och Nordmaling läst alla domstolsprotokoll från 1600-talets början till 1700-talets senare del.
Det mesta av detta finns inlagt i databas Kråken på de personer som finns omnämnda i domstolsprotokollen.
Vissa har jag tyckt ha generell betydelse och därför lagt in på min hemsida.

Antavlor och Antabeller
Här kommer jag att lägga ut antavlor och antabeller vid lämpliga tillfällen