Släktforskning om Västerbotten, Ångermanland och Lappland av Sven-Erik Johansson och hans medhjälpare

Hemsidan SIKHALLAN innehåller vissa utdrag ur Norrlands största riktiga - över sockengränserna - sammanhängande Databas KRÅKEN 20, men på www.kråken.se
med 400.000 sökbara personer, kan du på ett enkelt sätt söka i den riktiga databas Kråken och direkt få fram personakt, antavla och antabell och mycket annatMen tänk också på att Databas Kråken 20 och www.kråken.se är dynamiska och att ny/kompletterande tillkommer - över 2.000 personer/månad - varför om ni laddar hem och kanske lägger er till ro så missar ni det nytillkomna som jag tar upp på denna hemsida eller finns på www.kråken.se för gratis sökning
Glöm ej att
uppgradera till den senaste versionen