Den 4 Februarii år 1612 stod Laga Ting i Grundsunda Socken

Samma Tid och Dag kom för Rätten Joren Jorensson i Ledusiö i Nordmalings Socken och bekände sig av enom fri vilje och berått mod upplåtit och försålt hustru Brita i Husum 2 Seland Jord liggande i Husum för  -  20 daler Penninger, och för halve gården - 4 daler Penningar.

  Saamma Tid framkom Gregels Olsson i Ulttro och bekände sig av enom fri vilje och berått mod, att hava sålt Olof Persson i Ulttro 3 daler Jord i Ulttro efter skatten, för - 21 daler Penningar.