Per Olufsson i Nylandh för Oquedingz Ordh emoot Håkan Erichsson i Angstadh  
Saak 3 marker
Penningar 3 marker Utgaf

Siull Önnessons Barn i Högbynn haf´r Lockat Anders Olofssons Legflicka ibidem at gifua sigh en kanna korn, och efter dee både Öffuermaga wåre blef dömpt både tilhopa för bodrecht
Saak 3 marker
Penningar 3 marker Utgifuit

Lass Olufsonn i Nordanååss för Ogildh Broodh
Saak 3 marker
Penningar 3 marker Utgaf

Oluf Olufssonn I Wikienn hafuer kallat Lass Personns hustru ibidem Oquädinghz ordh, och Strax Badtz före,
Saak 1 1/2 marker
Penningar 1 1/2 marker