Pedher Biörsson i Burööen hafuer treskat emot Crononed Uthlaagor enär Fiärdingzmannen honom Krafde,   derföre
Saak 3 marker
Penninger 3 marker

Kiell i Hoglandh för thz han nedherreef enn Giärdzgårdh för sin granne, så och för Dombrott emot Olof Biörsson i Hoglandh.
Saak 6 marker
Penningar 6 marker

Erich Joensson i Honöen för Dombrott för thz han icke effterkom 12 mäns doom emot Olof Biörsson  ibidem om tree Skiutzfärder.
Saak 3 marker
Penninger 3 marker

Hans Pedhersson i Skademarck hafuer giordt Möökränkning medh Dordi Eskilsdotter i Kassa
Saak 40 marker
Penningar 40 marker

Pedher Erichsson i Banafiäll för dombrott emot Jören i Stranda i dädh han icke efterkom 12-mäns dom
Saak 3 marker
Penninger 3 marker