Jeronimus i Elludh hafwer slaget Anders Swensson i Stensätter tuå blåningh och een Pust
Saak 8 marker
Penninger 8 marker, Uthgaff

Lars Oluffsson i Uttanåhs haffwer slaget Hans Erichsson i Banafiell, ett blodsår och een blånat.
Saak 9 marker Jeronimus i Elludh hafwer slaget Anders Swensson i Stensätter tuå blåningh och een Pust
Saak 8 marker
Penninger 8 marker, Uthgaff

Lars Oluffsson i Uttanåhs haffwer slaget Hans Erichsson i Banafiell, ett blodsår och een blånat.
Saak 9 marker
Penninger 9 marker Uthgaff 
Oluff Oluffsson i Stensätter haffwer slagit Siwll Ersson i Husom ett blodsår
Saak 6 marker
Penninger 6 marker Uthgaff 
Peder Erichsson i Banafiell för Dickes Löhs
Sack 1 1/2 marker
Penningar 1 1/2 marker Uthgaff 
Peder Östensson i Elludh haffwer giordt åkomme på Anders Swenson i Stensätter
Sack 1 1/2 marker
Penninger 1 1/2 marker Uthgaff 
Håkann i Dombeck haffwer medh en häst hemma warit enär han aff Håldmestaren i skiutzferd nämder warit.
Sack 5 marker
Penninger 5 marker, Uthgaff. 

Penninger 9 marker Uthgaff 
Oluff Oluffsson i Stensätter haffwer slagit Siwll Ersson i Husom ett blodsår
Saak 6 marker
Penninger 6 marker Uthgaff 

Peder Erichsson i Banafiell för Dickes Löhs
Sack 1 1/2 marker
Penningar 1 1/2 marker Uthgaff 

Peder Östensson i Elludh haffwer giordt åkomme på Anders Swenson i Stensätter
Sack 1 1/2 marker
Penninger 1 1/2 marker Uthgaff 

Håkann i Dombeck haffwer medh en häst hemma warit enär han aff Håldmestaren i skiutzferd nämder warit.
Sack 5 marker
Penninger 5 marker, Uthgaff.