Grundsundh Socken stod laga Ting den 14 Decembris år 1629
Fjärdingsmän Oluff Påuelsson i Skede

  Tommass Håckanssons hustru i Dombeck haver slagit hustru Brita ibidem  3 blånadh
Sach  9 marker
Penning  9 marker  Matz Matzson opburit

  Hustru Brita i Dombeck haver slagit Tomass hustru ibidem En blånadh
Sach   3 marker
Penninger