1630  8 december
Grund socken stod laga ting den 8 december 1630
Fjärdingsman Oluff Påuallss i Skede

Johann Oluffss i Dombeck haver emot förbud dragit av landet och till Helsingland för bud
Sach 40 marker

Kerstin Oluffssdotter i Örsbäck haver också emot förbud dragit av landet, och till Medepadh
Sack 40 marker