1631 20 augusti
Grundsund Socken Stod Laga Ting den 20 Augustio år 1631
Fjärdingsman Olluff Påuellsson i Skede

§ 1
Jeronimus Nilsson i Ällön haver förvitt sin granne Christopher Olufsson ibidem  för hor och mord, som han skulle hava bedrivit med Märit Nilsdotter, som den tid tjänte hos Christopher.
(I marginalen :) Detta ärende oppsattes till nästa ting.

§ 2
Östen Olofsson i Önskan, Nils Danielsson i Dombeck och Håkan Nilsson ibidem haver tagit en stor summa penningar av Tårsåckers gäld, och lovat att vioja bygga deras Landsväg här i Grundsundh, och det de nu inte efterkommit är, utan med fixeri, och efter 24 mäns dom, som skedde i Nora 1630, vilka icke förfärdig deras Landsvägar, 14 dagar efter Landstinget skulle böta sine   -   40 mark
Östen Olofsson 40 mark ,jag uppburit   ----
Nils Danielsson 40 mark ,jag uppburit  ----
Håkan Nilsson 40 mark .jag uppburit   ----

§ 3
Olof Östensson i Önskan haver förvitt Länsman Lars Olofsson i Utanås att han skall svara till drängsens liv, som död blev nu i vinters här i Länsmans gården. Olof Östensson detta inte bevisa kunde. Han för sin förvitelse
Sach 6 marker

§4
Kom för Rätta Anders Pedersson i Ellsmark i Arnäs socken och hans hustru och sig klageligen för Rätten uppgav en sak, sålunda, att nu i förledne vinter om Pålsmässe tid var Anders Pederssons styvson  benämnd Anders Olofsson i Ellsmark stadder i Grundsund Socken i Länsmans gården i hållet att skjutsa. Haver förbem:te Anders Olofsson kommit tillhopa med länsmans sonen benämnd Olof Larsson och brottas med varandra vilken som skulle råda varandra. Så haver Anders Olofsson rått honom och slagit Olof över ända i ----  och Enn, han uppsteg igen, ville han i hop med honom och --ckie om husbondekastet. Då svarade Anders Olofsson: Låt bliva mig, jag får så svåra ont, strax när han ordet utsagt haver, föll han över ända och blev strax död, och knäppte sine händer till samman och fraggan genom munnen. Efter det han haver någre gånger tillförne fallit i brott, är detta nu så tillgått och hänt är, vittnar, Olof Olofsson i Stöbersmark och Johan Olofsson i Vike i Arnäs Socken, som då tillstädes i hållet var i Länsmansgården, och nu deras Ed på Lagen avlade, att allt så tillgått är, icke med något  vredesmod, utan allenast med kort vilja. Nu tillsprordes nämden, om de vilja värja eller fälla honom till hans död. På deras Ed gjorde de honom frian, att han ej vållandes var till hans död , och nu förutan -----med Olof Larsson, att aldrig efter denna dag mera på----   skall, och gav han Modern   -  5 daler i villgodo och stilla