1632  15 februari
Grunsunda Socken stod laga ting den 15 Februari år 1632
Fjärdingsman Peder Nilsson i Banafjäl

Mats Nilsson i Fillingen haver skällt Olof Olofsson i Gundmark för en tjuv.