Grundsunda Socken hölls laga ting den 23 november år 1635

Fjärdingsman Mats Nilsson i Fillingen

§ 1
Kom för Rätten Länsman Larss Oluffsson i Utanååss och hans med grannar och presenterade Välb: Landshöffdingh zedell till Laga och Rätt och besvärade sig utöver Husoms Männerne i det de hava tillförne alltid igenstämt Kongsådran i Husoms ån, så att ingen Lax eller någon annan fisk slipper där opp igenom.

R:   Är nu av Rätten avdömt, det Husoms Männen icke mera i ån stänga skola än vid deras Land till halva ån , dock så att Konungzådran är förbehållen och öppen ståendes, så att de som där ovanföre boendes äre måge hava någon nytta av ån, och göra Cronan deras rättighet där efter.