1644  21 november
Grunsunda Socken hölls Ting de 21 november 1644

§  1
Inlades i Rätten ett bevis Dat. d. 9 November 1643 bekräftad med Kyrkoherdens  Hand och Signete jämte Socknens Signet, innehålandes om   4 seland jord i Klyfsnäs, som skall vara alldeles öde och icke i Mannaminne varit brukat. Vilken jord förste gången oppbjudes för öde.

  §  2
Kyrkoherden Herr Erich oppbjuder andra gången   -  13 Sedl: Jord i Gådmarch

NB:  Anders Zebbiörsson i Ultre påfört Oluff Pers dotter i Banefiell Märit ett Jord stycke.

§  3
Gavs bevis på  -  3 mantal - 6 1/2 sel Jord, som utfattige besitta och icke förmå deras utlagor utgöra.