Anno 1647 den 9 Decembris hölls laga Ting med allmogen av Grunsunda Socken, widervarande Befallningman Wäb:t Ifwar Mårthensson , samt Tolvmän

§  1
Erich Thomasson , som ifrån Nordmaling är kommen, tillåtes inte att sitta på de tu sädesland jord, som han haver fått i villgodo i Könsa för det hans son Thomas Erichsson går knekt för Erich Öndesson ibidem. Utan Jon Olufsson i Könsa, som är bördeman till samma jord skall inlösa 1 seland och Erich Öndesson lösa igen det andra och Erich Thomasson skall därifrån och låta sig med penningar benöja.

  §  2
Bem:te Erich Thomasson skall skaffa förskr:ne Jon Olufsson en gammal get i tillkommande vecka för den get som han haver dräpt för honom.

  §  3
Mats Nilsson i Fillingen lät första gången opbjuda  2 sel Jord i Dombäck och 6 marker Jord i Dombäcks mark, som han köpt haver av Olof Håkonsson Länsmans styvson (?), men hustru Elin, Sal. Johan Erichssons klandrade köpet.

  §  4
Oluff Erichsson i Banafiell räckte Länsmannen Siull i Önska handen att betala 2 skjutsfärder för Oluf Östensson i Koofue (Kvaved ?) i Arnäs Socken.

  §  5
Belangande de bodar, som Giefle och Södher Tellie boerne hava utan lov och minne satt på Långholmen och Bonn holmen skola sättas Crono märke oppå  till våren. Vilja de då icke förlikas med landäganden, så skola de rivas ut, men om de bliva och bruka not och nät uti olaga tid , så haver landäganden makt att taga fiske wonorne utav dem, och sätta till Rätta.
I lika måtto Isfinnarne, som komma Östan över, om de ock icke förlikas med Landäganden, så skola deras wonor tagas ifrån dem och sättas till Rätta.