Anno 1653 den 29 Januari hölls Lag och Ting i Grundsunda Socken uti Befallningsmans Väl.de Knutt Ingelsson närvaro samt Nämnden

§  1
Fiscalen Välbem:te Johan Erichsson Huss tillsporde   - 12 Män huru mycken Nejonögon var by är taxerad före?  Då bekände de, att hava årligen utgjort som följer , Nämligen av:
Skademark           450
Önskan                 225
Husom                  200
Dombeck              400
Dombecksmark     250
Summa                1525 stycken

§  2
Karin Larsdotter i Kiensiöö haver beskyllt och tillagt Johan Erichsson  soldat i Fanbyn och en piga Elin Olufsdotter i Ström och Arnäs S: att de skulle haft lägermål tillsamman i Prästgården. Detta ärendet blev med all flit rannsakat, därtill de alldeles nekade. Ej heller kunde denne Karin med någon vittne eller skäl  binda dem till saken, utan likväl med sitt tal eller beskyllning trägen var. Då sköts denne sak till Rätten om de bemälte Soldat och Piga Elin fria eller fälla kunde.
R:  Rätten erkände Soldaten Johan Erichsson och Elin Olofsdotter fri för gärningen, och denne Karin blev efter det   - 20 Cap: i Tingmåla Balken Sak  -  40 marker treskiftes
Bem:te piga Karin haver intet till att böta med och ingen vill lyfta för hennes sak.

§  3
Siull Olufsson i Önskan uppböd första gången  - 7 Seland och 1 1/4 marker Jord han köpt haver av Olof Nilsson i Öen i Arnäs Sochen.

§  4
Siull Larsson i Skademark lät uppbjuda första gången  Tre Seland  Två och en halv Marker Jord han köpt haver av S. Oluff Persson i Skademark.

§  5
Oluff Persson i Skademark uppböd första gången  Två seland och halv mark Jord i Skademark han köpt haver av S: Oluff Persson i Skademark