Arnäs och Grundsunda Socknar

Anno 1654 den 29 Maj  hölls Ting uti Högland uti Cronones Befallningsmans Välb.de Knuut Ingelssons och Tolvmäns närvaro.

(inga mål för Grundsunda)