1658  22 mars      Renov.
Grundsunda och en del av Arnäs
Ting i Önskan
Fordom Borgmästaren i Hernösandh Måns Nilsson i Bef.man  Knut Ingelssons ställe.
Nämndemän

§ 1
Till dess Olof Nilsson i Banafiäl framvisar ett lagligt fastebrev på de 1 1/2 marker jord i samma by, som han och  hans granne Olof Pehrsson tvista om, och Olof säger sine vara, blev av Nämnden avsagt, att Olof Nilsson skall behålla  1/2 marker och Olof Pedersson  - 1 marker, därefter de vardera Cronones utlagor  göra skola.

§  2
Oluf Algutsson i Banafiäl låter första gången 2 seland jord ibidem oppbjuda, som hans granne Nils Jonsson honom sålt haver.

§  3
Erich Pedhersson i Bodhom låter andra gången den hus och jord i samma by oppbjuda, som han av Olof Larsson i Uthanåås och Anders Hermansson i Högen köpt haver.

§  4
Siull Pedersson i Dombäck och Erich Pedersson i Bodom förliktes med handsträckning om ett knektestånd, som Erich efter sin Sal: Son av Siull hade att fordra, att Siull Pehrsson till Erich för knekteståndet  - 70 daler Smt giva skall, därpå är betalt  - 30 daler kmt och  - 50 daler lovade Siull betala till nästkommande Walborgsmässo. Men de övrige  resterande  - 95 daler lovade Erich Pehrsson bida på halftannat år, och där de dessförrinnan av Siull icke betalas, skall han för dem giva ett billigt intresse så länge penningarna äre borta.

§  5
Erich Olofsson i Banafiell avlade sin ed, att en Knekt Anders Erichsson i Stenbärgh, som nu död är, begärade till läns av sig  - 4 daler kmt dem han intet fick, vilka han skulle betala till Israel Olofsson i Råå och Lijdh Socken, som han honom var skyldig. Varföre avsade Nämnden, att knektens fader Erich Andersson i Stenbergh samma penningar betala skall av knektens efterlämnade knektestånd eller egendom.

§  (6)
Peder Siulsson i Öön är lagligen Tingsstämder som Nämnden vittnade, och icke  COMPARERAT, varföre blev han efter  - 33 ap: av Tings M: B: för svarlöse sakfällt   - 3 marker Triskiftes.