1659  9 mars      Renov.
Grundsunda och Cronobönderna av Arnäs Socken
Ting i Önskan
Bef.man  Knut Ingelsson.
Nämndemän

§  1
Olof Andersson i Sund och Herman Larsson i Husum blevo satte i Tolvmannanämden, och avlade sin ed, sig uti samma ämbete rättrådige finnas och vara skole.

§  2
Länsman Olof Siulsson i Wiickiu vittnade, sig hava Citerat och stämt H: Sara i Ström, Capitain Peder Olofsson  Ströhm till svars och intet  COMPARERA.  Alltså blev hon saker efter  33 Cap: av Tingmåla B:  att böta - 3 marker triskiftes
Bemälte hustru Sara skallvara förpliktat på nästa Laga Ting Capitein till svars  COMPARERA.

§  3
Nils Pehrsson i Höglandh, Johan Håkensson i Brunsnääs, Peder Siulsson i Lunde och Olof Siulsson i Wiickiu skole nästkommande sommar granneligen rannsaka, med vad skäl som h: Sahra i Ströhm haver borta haft den nyåkern av Griehl hemmanet, som Capitain Peder Olofsson i samma by mestedelen inlöst haver, såväl som ett slåttestycke i Norwicks änget, som av sjön oppgrundat är, och om allt sådant nästkommande Laga Ting god besked göra.