1660  16 augusti Grundsunda och en del av Arnäs Önskan
Knut Ingelsson och Nämndemän

§1
En Tolvman Pedher Nilsson i Banafjäl vittnade sig hava stämt sin granne Nils Jonsson  hit till Tinget Nils Andersson i Strande till svars, och icke COMPARERA  velat.
 Därföre saker efter Tingmåla Balkens - 23 Cap: 3 marker  treskiftes

§  2
Erich Pedhersson i Bodom uppböd första gången   - 6 sel Jord ibidem som han av sin granne Olof Erichsson  köpt haver.

§  3
Olof Erichsson i Bodom uppböd första gången den Jord i Ultrå, som han av Thomas Erichsson i Ultrå köpt haver.

§  4
Jacob Hansson i Dombäck uppböd första gången någon jord i samma by med husen, som han av Mats Erichsson i Hiällta köpt haver.

§  5
Erich Johansson i Ultrå lät uppbjuda förste gången hus och Jord i Fanbyn  och Gidböle som Kyrkoherden Hr Swen  /: på Jon Mårtenssons vägnar i Enköping, som ock nu inför Rätten köpet tillstår:/ honom Erich sålt haver.

§  6
Anders Johansson i Dombäck uppböd andra gången Nils Håkonssons hemman ibidem, som han av hans Creditorer inlöst haver.