1661  22  augusti Önskan
Landskriv. Johan Pedersson i
Knut Ingelssons ställe
12 edsvurne män

§  1
Olof Christiophersson i Ällön kunde icke undfalla utan tillstod sig hava låtit skriva en Siälabonde till och kallat honom i samma brev en Tjuv och Skälm, varföre blev han efter Lag allenast för samma vitesmål saker att böta                - 40 marker treskiftes

§  2
Mats Pedersson be.d född söder på landet, haver lägersmål haft med Karin Änka i Utanås, sedan låtit sig med henne trolova uti Kyrkoherdens närvaro och därefter bortrymt, varom oppskjutes till vidare besked