1662 16 augusti Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Ström
Landskriv. JohanPersson i Knut Ingelssons ställe och Nämndemän

§  1
Angavs för Rätten, att Erich Persson i Bodom och hans son samt Per Jonssons hustro Margreta i Finna äre råkader för en svår och skadelig sjukdom, som är Spetälska, av vilken befruktas andra igenom förseende kunna komma intill dem och således bliva besmittat av samma sjukdom, emedan som de intet äre inhäftade eller på särdeles rum för sig själva insatte. Varföre pålades Läns- och Tolvmän antingen låta upptimra åt dem på särdeles rum ett hus eller stugu att vara uti och dem där uppehålla med föda, eller ock, efter Kongl. Mandat och ordning skaffa dem på vederbörligt sätt till Spettatakel (?), och detta vid plikt tillgörandes.

§  2
Alldenstund Olof Christophersson i Ällön inför Rätten tillstod och bekände sig hava CAVERAT för en Enköpingsborgare, Erich Hansson ben.d, hos förrige befallningsman väb.te Ivar Mårtensson för   - 40 marker Smt Sakörer, som han Erik för landsköp är bliven sakfällt, varföre pålades honom Olof samma penningar efter Lag utan uppskov betala, sökandes sedan sin man huru han kan och gitter.  ITEM ock pålades honom Oloff   - 4 daler  5 1/2 öre kmt utan uppskov betala till merbem.te Befallningman, som han ock restera på sakörer de han själv bött haver, efter som han Olof ock med handsträckning utlovade fullgöra.

§  3
Erich Johansson i Fånbyn tilldömdes fastebrev bekomma på hus och jord ibidem samt Gibölet, som han av Jon Mårtensson ifrån Enköping stad, hans hustrus arv med hennes samtycke köpt haver, eftersom köpskriften lagbuden och stånden, vidlyftigt innehåller.

§  4
H: Brita Erich Perssons i Bodom tillvitte Kyrkoherden Wyrd: Hr Swen tala allt osant inför Rätten, som hon dock inte bevisa kunde och icke heller ville hon sig rätta eller bedjas före. Alltså erkände Nämden honom Kyrkoherden  i detta mål fri och sakfälltes henne efter   - 12 Cap: Konungz Balken St:L:-  20 marker treskiftes

§  5
Samtycktes Nils Jöransson i Ällön fastebrev på en  Korngärda Monesätt vid namn, liggandes sunnan Finnåå byn och inom dess rå, som han av Per Joensson i bemälte Finnå för   - 42 daler och Johan Mattsson ibidem för   - 17 daler K:mynt köpt haver, förutan någon skatts avgörande njuta och behålla efter samma gärda så dyrt betalat är.