1666  21 mars Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Landsskriv. Johan Persson Höök i Knut Ingelssons ställe
Nämndemän

§ 1
Johan Andersson i Högen haver förvitt en tolvman Tore Olofsson i Banafjäl lasteliga ord, i det han haver förkastat honom i socknestugan, att han aldrig kan komma till sin rätt för hans vrångvisa skull, och att han är den vrångvisaste som någon tid finnas kan, där likväl hela Nämden gjorde honom Thore fri före, varföre blev han Johan efter - 12. av R:B: 8 L:L: Sakfällt 12 marker treskiftes

§  2
Olof Nilsson i Gibacka haver ock givit bemälte Thore Olsson ett okvädinsord, det han nui för Rätten bad före. Blev därföre efter 43 av Tingmåla saker allenast                                              3 marker treskiftes

§  5
Jacob Hansson i Dombäck uppböd första gången 2 1/2 sel jord samt lösörerne, som honom testamenterat är av H:o Elin, Sal: Johan Erikssons efterleverska i Dombäck.

§  6
Johan Eriksson i Öden uppböd andra gången 3 sel Jord i Könsa som han haver köpt av Jon Olsson  i Könsa för - 8 3/4 dal selandet.

§  7
Nils Pedersson i Wickiu och Arnäs Socken uppböd första gåmgen  - 6 sel jord, som han köpt haver av Johan Matsson i Finnå för  - 10 daler Smt sälandet.

§  8
Erik Olsson i Banafjäl uppböd första gången det jordebyte, som hans fader Sal: Olof Eriksson gjort haver med Jon Olofsson i Könsa.

§  9
Johan Siulsson i Börsiöö uppböd första gången hus och jord i Skiede samt Wike och Dalen, som han av Östen Olofsson i Quafue, Pedher Hansson i Skiede, Jacob Hansson i Dombäck och Olof Nilsson i Öön köpt haver.