1669  11 augusti
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Ström
Bef.man Johan Persson Höök och Nämndemän

§  2
Den hus och jord liggandes i Ultrå och Nor Flärke, som Peder Olofsson i bem:te Ultrå till Joen Siulsson i Stensätter haver sålt, uppböds andra gången.

§  3
Peder Olsson i Ultrå haver sålt någon hus och jord liggandes därsammastädes östan ån och i Nor Flärke till Joen Siulsson i Steensäther, uppböds nu tredje gången.

§  4
Länsman betygade hava stämt Per Joenssons son i Finnå hit till Tinget att svara till den slagsmål, som han på Nils Erikssons Piga därsammastädes haver gjort. Ben:de Per Jonsson haver förvägrat sonen COMPARERA, varföre uppskjöts saken till näste ting, och Per Joensson pålades efter lag att böta 3 marker treskiftes.