1669  1 april Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Bef.man i Norra Contractet Joohan Persson Höök och nämndemän

§  2
Joen Siulsson i Stensäter uppböd första gången hus och jord i Ultrå och Norflärke, som han av Per Olsson i bem:te Ultrå köpt haver.

§  3
Tvenne bröder Peder och Lars Olofssöner i Killingsnäs förliktes med handsträckning inför Rätten om deras föräldrars hemman i bem:te Killingsnäs, att Per skall giva till Lars åttio daler Kmynt för avträde och därtill betala honom för hans part i jord och hus efter värderingen och bysens gång, vilken förening dem pålades hålla och fullgöra.

§  4
Nils Pedersson i Dombeck anklagade sin broder Siul Pedersson i samma by och hans hustru hustru Kerstin, att de hava utfört sin hustro, hustro Elisabet, likasom hon skulle hava brukat Trullkonst, det och Kyrkoherden Herr Swen  betygade, att bem:te h: Kerstin haver varit till sig och sin broders hustro därför anklagat, detsamma haver och Siul för Kyrkoherden angivit, påstår ock nu Siuh, att broders hustron skall med edgång sig därföre befria. Och såsom Siul Persson med sin hustro, med ingen skäl heller något vittne kan övertyga hustro Elisabeta någon trullkonst förövat, eftersom hon ock själv därföre enständigt nekar, gav och Kyrkoherden och församlingen henne ett gott vittnesbörd, varföre blev hon hustru Elisabet efter lag och Domarereglan för samma beskyllning av Nämden fridömd och han Siul Persson med sin hustru efter - 20 av Tingmåla pålagd därföre att böta                                 40 marker treskiftes

§  5
Emedan den hus och jord i Öster Stensäther är lagbudin och ståndin så och fullkomligen betalt, som Johan Andersson ifrån Högen där köpt haver av åtskillige, varför dömdes köpet fast att stå, och därför fastebrev givas.

§  6
Hustro Elin, en ålderstigen kvinna i Dombäck haver sig till sytnings begivit till Jacob Hansson ibidem till dödedagen, och honom testamenterat sin egendom i löst och fast, som  vitt över laga uppbud  är ståndin. Därföre dömdes därpå confirmationsbrev givas.

§  7
Johan Matsson i Finna haver sålt  - 6 sel Jord ibidem och gårdeparten därefter till Nils Persson i samma by, som länge sedan lagbudin och ståndin är. Sedermera haver b em:te Nils Persson samma hus och jord, sitt avlinge, sålt till Bertill Samuelsson, och därföre riktig betalning bekommit. Fördenskull dömdes samma köp giltig och på dem fastebrev givas.