1670  15 augusti Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Johan Persson  Höök Nämndemän.

§1
Jacob Hansson i Dombäck och Michel Olsson i Banafiäl blevo satte i Tolvmanna Nämden, vilka avlade deras ed på lagen  därutinnan rättrådige finnas.

§  2
Anders Isbiörsson i Ultrå haver igår på kyrkovallen strax han kom utur kyrkan överfallit en nämdeman Joen Abrahamsson i Fånbynn med onda ord och stort munbruk på honom förövat, vilken ock oppbördsman är för Cronones Ränta i Socknen, ibland annat sagt sig  skall göra en annan Man av honom, som en annan nämdeman Nils Siulsson i Husom vittnade förutan andre försmädelige ord, såsom ock sade Kyrkoherden sig såg Anders sätta näven för mun för Jon Abrahamsson. Varföre befann Rätten honom Anders brottslig att böta efter  - 12 Cap: Kon.B: St: lagen                          12 marker treskiftes

Vad Helgedagsbrottet vidkommer, remitteres under Prostting, varest Kyrkoherden ville sådant andraga.

ITEM  bem:te Anders tillvitte nämdenannen Nils Siulsson ett okvädinsord inför Rätten, som han för  bön skull allena sakfälltes  efter  - 43 av Tingm: Balken 3 marker treskiftes.