1672  19 augusti
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs
Stadsskrivaren i Härnösand Samuel Teet i st.f.
Bef.man Johan Persson Hööka
Nämndemän

§  1
Erich Persson i Ällön uppböd andra gången hus och jord i samma by, som han av sina svågrar Erich, Pehr och Christopher Olssöner ibidem  köpt haver.

§  3
Erik Johansson i Fånbyn förentes med handband inför Rätten med Joen Mårtensson ifrån Strängnäs, att han till honom Joen Femtio daler Kopp Mynt giva skall för den knekts frihet, som han Erich njuter av den knekt Johan Eriksson utlegder 1655 av Joen Mårtenssons svärfader där i Fånbyn, vilken förening honom Erich pålades fullgöra, och sedan njuter han samma knektefrihet till dess skottet ifrån bem:te tid Socknen omkring gått haver rök från rök, och pålades Läns- och Tolvmännen därom en oförfalskat och riktig längd upprätta.

§  4
Efter byemännernas av Ultrå och Banafiäl begäran tillnämdes 12 Edsvurne män uti lagan tid dem emellan en rågång utgå, och på lagligt sätt så sluta, som de med ed kunna stadfästa.

§  5
Peder Olsson i Ultrå haver försålt sin hustrus arvejord och hus därsammastädes med hennes samtycke till Joen Siulsson i Stensäther, och är därföre till fullo nöje betalter, egendomen ock lagbudin och lagståndin. Var före dömdes köpet giltigt och därpå CONFIRMATIONS brev givas.

§  6
Det testamente, som Sal: hustro Karin Larsdotter född i Högen till sin man Påul Nilsson i Harff och Torgsåkers socken haver gjort på sine avlinge lösören, upplästes och kungjordes hennes arvingar, att hon sin lilla egendom från dem testamenterat haver, helst emedan hon icke det ringaste efter sine Sal: föräldrar ärvt haver, vilket Testamente nu andra gången uppböds.