1672  4 januari
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Johan Persson Höök
Nämndemän

§ 1
Erich Pedersson  i Ellöhn låter första gången Aderton Seland Jord uti åker och äng, som på sjöskatten så väl som gården oppbuda, som hans svågrar och hustru bröder Erich Olsson samt Pehr Olofsson och Christopher  Olofsson honom opplåtit och sålt hava.

§  3
Johan Abrahamsson i Fanbyn, Nils Siulsson i Husom och Per Larsson i Kiönssa, som tillförende över gärde mål uti Dombäck varit hava, skole nästkommande wallbormässe tid där inställa och tillmäta varjom och enom efter sin skatt.

§  4
Oloff Andersson ifrån Nortällie Stadh lät upp---- ett dombrev A:o 1652 den 25 augusti --- uppå ett gammalt Torp eller fäboställe, som ---- vid Östad hamnen oppå en sandås liggandes av Ultrå byamän sig  tillhandlat och köpt haver, och är dem emellan beslutit att Olof Andersson sitt råmärke från Norra fiählen efter kyrkovägen tvärt över och i Söderfiählen hava skett med det förord, att han intet förfång i Utterå fiählen med fiskeeri hava skall, eller emot dem tillsäga och göra, såsom ock hava byamännen sin tillkommeliga  frihet härefter som härtill med mulbete samt fångstskogs huggande till nödtorften. Men alle andre tillydande lägenheter under samma gamla fäbodställe, som icke undan förordade äre och av ålder underlegat hava eller härefter med med rätt tillvinnas eller läggas kan, tillägnas och hemulas under oftabem:te Olof Andersson och hans arvingar för föddom och oföddom,  alltså  vart nu förbudit vid laga plikt tillgörandes, att ingen av Ultrå byemän tillfoga honom Olof Andersson eller hans efterkommandom någon oskäl över dombrevets innehåll.