1674  19 augusti
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs
Bef.man Johan P.Höök och Nämndemän

§  5
Oppböds andra  gången någon jord i Ultrå som Lars Oluffsson till Oluf Olufsson (?) ibidem sålt haver.

§  6
Olof Andersson i Finnå, som uppå tinget den 23 augusti 1673 oppböds tredje gången hemmanet ibidem, som han av Sal: Per Jonssons Creditorer inlöst haver, förmente sig däruppå fastebrev. Då kvalde uppå en skyldemans vägnar Olof Olofsson i Finna detta köp, efter det intet var lagståndet. Alltså blev honom till nästkommande den 23 mars föresatt dag leverera fulla Penningar för sig, eller haver därefter ingen makt att kära.

§  7
Efterskrevne anklagades för ogilla väge- och broskiften, som Brofogden Jonas Josephsson med någre Tolvmän synt. och dem övertygade, Näml:
Rotmästaren Mårten i Banafiärd, 5 vägaskiften, 15 marker
Rotmästaren Herman L. i Husom, 4 vägaskiften, 12 marker
Rotmästaren Per Michelsson i Utterå, 5 vägaskiften, 15 marker
Dombäcks man för ogill bro, 3 marker
Husums man ogill bro, 3 marker
Nils i Fillinge för fätrådt , 3 marker
Totalt till 3 skiftes ,51 marker Smt