Grundsunda Domstols protokoll

Alla Domstols protokoll som finns över Grundsunda på min hemsida har lästs och tolkats av  Teo Sundin

De Domstols protokoll som nu finns på webben ingår som en del av det totala antalet domstolsprotokoll som redan finns i min databas KRÅKEN

Dessa domstolsprotokoll har jag lagt in på den person som nämns i protokollet.

Detta innebär ett slags beskrivning av de personer som nämns i domstolsprotokollen och allt detta finns i databas Kråken

Minst 99% av alla personer som förekommer i skattelängder eller domstolsprotokoll och kommer från Grundsunda bör finnas med i databas Kråken med dess sammanhängande anor och ättlingar ner till 1500-talet.

Det finns en viss osäkerhet för anor och ättlingar när dessa byggs upp på domstolsprotokoll och skattelängder.
Namn likheter kan innebära att man ej ser skillnaden mellan son och måg.
Men blodsbanden och anorna finns trots allt där i bägge fallen.

Paragrafer som saknas på domstolsprotokoll före 1694 berör troligen Arnäs och de som saknas efter 1694 berör troligen Arnäs och Nordmaling.
Några har dessutom varit omöjliga att läsa beroende på otydlig/försvunnen skrift