Databas Kråken 22 är baserad på en analys av de olika kyrkoböcker (FB, VB, DB ,HFL), domböcker, skattelängder, militära rullor, räkenskaper m.m. för att försöka få bort så många felaktigheter som möjligt som finns i kyrkböckerna inklusive FB.
Detta innebär också att i Databas Kråken 20 finns tusentals personer som saknas i Socknarnas FB, men bevisligen finns enligt andra kyrkböcker eller dokument. De flesta av dem bildar familj med anor in i vår tid.

Inom kärnsocknarna får databas Kråken 21 fram dina anor - från 1930-talet och kanske ner till 1500-talet - på några sekunder
Om det skulle fattas något i databas Kråken 21 utanför kärnsocknarna inom mitt forskningsområde så hjälper jag dig att komplettera.

Databas Kråken 22 på 580.000 personer är den klart största och helt sammanhängande relationsdatabas databas för Västerbotten, Lappland och Ångermanland och med de vanligen angivna  källhänvisningar till alla ingående personer samt dessutom hundratusentals direkta källhänvisningar i en separat NOTISTABELL för i synnerhet kärnsocknarna så att man lätt kan följa personerna i kyrkböckerna från vaggan till graven.
NOTISTABELL med mer än + 1.000.000 direkta källhänvisningar är något helt genuint för databas Kråken och släktforsknings programmet Anarkiv sedan 20 år tillbaka.
Detta innebär också att du snabbt kan gå direkt på var i kyrkboken personen är noterad och kolla och det som för en del år sedan - på fischens tid - var oläsbart är nu läsbart och du adderar ytterligare intressant information, som tidigare ej var läsbar.

I databas Kråken 22 kan du själv enkelt göra tillägg och ändringar eller skriva ut det önskade eller på några sekunder föra över den valda familjen eller hela släktträd eller t.o.m. hela databasen till en annan databas direkt eller via Gedcom


Alla som lämnat avtryck i KÄRNSOCKNARNA borde finnas med i Kråken 22
Kärnsocken innebär att FB är sammankörda  och analyserade tillsammans med HFL och VB men ibland även med andra kyrkarkivalier, skattelängder och domstolsprotokoll för att korrigera för alla bevisbara fel i FB, som under vissa tidsperioder i de flesta socknar är rätt många.
Databas Kråken 22 och material från kärnsocknarna  får användas som officiell referens enär den innehåller avsevärt färre fel än den enskilda kyrkböckerna och då i synnerhet HFL, men även FB har många bevisbara fel.


Nordmaling
Bjurholm
Grundsunda
Gideå
Trehörningsjö
Örträsk            
Björna              
Fredrika
Holmön
Stensele
Tärna
Dorotea
Risbäck
Tavelsjö
Björksele
Sävar
Anundsjö
Umeå lands fram till 1810
Degerfors fram till 1900
Vännäs fram till 1860

Övriga Socknar som till varierande delar ingår i Databas Kråken 22 - och klassas som arbetsmaterial - är:
Lycksele, Bygdeå, Lövånger, Burträsk, Nysätra , Robertsfors, Arnäs, Själevad, Sorsele, Vilhelmina och Åsele
Dessa socknar klassas som arbetsmaterial tills kärnsocknarnas beskrivna samkörning/analys av HFL, FB och VB är komplett utförd.
Arbetsmaterialet är huvudsakligen baserat på kyrkböckernas HFL och får därför inte användas som officiell referens eftersom kyrkböckernas HFL innehåller alldeles för många differenser (i regel fel) jämfört med FB och andra grundkällor.

Följande personer har hjälpt Sven-Erik Johansson med databas Kråken och dess  tillkomst


Jag har hittat 10.000-tals större och mindre fel i de kyrkböcker jag har gått igenom och mer än  5.000 grövre fel är beskrivna i en Avvikelserapport i databas Kråken 22.
I databas Kråken finns många bevisade revideringar av "Gamla sanningar" varför 100-tals hemsidor på webben bevisligen har felaktiga anor som tyvärr sprids till andra inte ont anande. Den störste spridaren av felaktiga uppgifter är troligen DISBYT.
Om du hittar något fel i synnerhet i Databas Kråken 20 kärnområde hoppas jag att du hör av dig och berättar.

Förutom det vanliga i alla släktforskningsprogram finns i Databas Kråken 21 en unik tabelluppbyggnad.
Denna unika tabelluppbyggnad borde vara ett måste för alla hembygdsforskare som önskar sortera olika kategorier.
Jag använder följande uppställning av tabeller, men möjligheterna att själv välja uppläggning är obegränsad.

Text                 Med beskrivningar upp till 64.000 tecken
Notis                Med exakta källhänvisningar från HFL för att följa personen hela livet
Hemman            Bönder i Nordmaling, Grundsunda 1535-1920 + Övriga socknar
Soldater            Soldater i Nordmaling, Grundsunda, Umeå lands.
Yrke                 Präster, ämbetsmän
Bruk                 Olofsfors, Norrbyskär, Gideå
Utvandrare        Utvandrare från respektive kärnsocken.
Bildtabell           Möjlighet till 32.000 bilder per person/objekt
Vigtext             Uppgifter vid giftermål tex faddrar
Memo               Personliga anteckningar på upp till 64.000 tecken

En detaljerad beskrivning av tabeller

Notera också:
Allt innehåll i databas KRÅKEN 22 skyddas av upphovsrättslagen och får inte mångfaldigas eller spridas utan tillstånd i enlighet med Rötters anbytarforum.
Artikel 27 i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna gäller också i detta sammanhang:
"Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman."
Sedvanlig citaträtt gäller naturligtvis.

Sök nedan med hjälp av Googles: tex www.sikhallan.se : och de sökord du vill ha med tex Anders 1785 eller Anders Larsson 1785
 

Google