Arkiv Digital (AD)

Som kund snart 10 år kan jag säga att Arkiv Digital är en bra tillgång och gör dagens släktforskning mycket enklare än gårdagens.
Jag är en storförbrukare av AD därför anser jag att jag har en bra bas att stå på när jag påpekar nedanstående

AD ARKIVSÖKNING är helt utmärkt

AD REGISTERSÖKNING och ENKEL SÖK är mycket snabb och bra och snabbar verkligen upp släktsökningen
Men här finns en del småsaker som kanske kunde förbättras tex om man söker på Johan att även Johannes inkluderades eller tex att slå Gustav eller Gustaf inte spelar någon roll

Men man skall dessutom ha följande klart för sig när det gäller REGISTERSÖKNING
-Det finns minst 100.000 felaktigheter i kyrkböckerna inom enbart mitt släktforskningsområde Örnsköldsvik upp mot Skellefteå och jag har till dags dato ej hittat något enda av detta rättade i AD
-Det är extremt mycket ytterligare fel i det som är tagits av AD från kyrkböckerna och är nertecknat i AD. Säkert ytterligare 100.000 nya fel eller mera
  Så AD har mer än dubblerat antalet fel från Kyrkböckernas HFL/FsB i sina avskrifter i REGISTERSÖKNING
  Det är inte ovanligt att bevisligen samma person kan ha mer än 5 olika namn stavningar och födelsedata, 2-4 olika är mycket ofta förekommande
-Förutom en hel del större fel som felaktiga föräldrar tycker jag att det finns så många småfel att det säkert tar några år att korrigera

Databas Kråkens 20:s kärnsockar har beroende på en TRIPPELKOLL bara en bråkdel av ovanstående beskriva felaktigheter som finns  i AD och Kyrkböckernas HFL/FsB
I databas Kråken hänger allt ihop i anor och ättlingar med kompletta familjer  i många fall ända ner till 1400-talet och Bure
I databas Kråken 20 kan jag få fram dessa kompletta anor på några sekunder ner till 1500-talet
Det optimala för dig är naturligtvis att jag tar fram din anor i en egen SLÄKTTRÄDSDATBAS, som kan levereras via webben för din PC samma dag
Kontakta Sven-Erik 090-121496 eller 072-7121496 eller
mailto:brogatan@outlook.com

För att minska antalet fel – om man skriver av HFL/FsB - bör man köra en TRIPPELKOLL av HFL/FsB mot FB men även mot VB
Jag har själv TRIPPELKOLLAT alla FB och VB årgångar  - totalt över 2.300 FB årgångar - alla FB och VB för de ingående 20 talet KÄRNSOCKNARNA i databas KRÅKEN 20org
Men bara delvis i ARBETSMATERIAL socknarna

Jag har mycket stor nytta av AD och dess REGISTERSÖKNING om man är medveten om den enorma mängden fel hos AD och hur man kan kompensera med flera olika sökinställningar för om möjligt hitta det man söker.

Med detta i minnet tror jag att man kan säga att AD snabbar upp åtminstone min släktforskning i kyrkböckerna flera gånger mot tidigare fisch tider och läskvaliteten på AD är ju enorm mycket bättre ände gamla fischen.
AD är nu i de flesta fall, som att läsa en dagstidning, i motsats till de av mig tidigare inköpta mer än 5.000 fisch (ca 70.000 kr)  före Genline och AD:s tid

Med reservation för de tidigare ibland mycket svårlästa fischen och den mänskliga faktorn hoppas jag att jag inte har allt för många fel i databas Kråken 20 KÄRNSOCKNAR och dess FB och VB register
Om ni hittar några FB eller VB fel i mina KÄRNSOCKNARNA så hoppas jag att ni hör av er, det finns säkert en del småfel och kanske även något större.