DNA verkar nu vara den allt överskuggande när det gäller släktforskning, men med enbart DNA prov och dess resultat kommer man inte långt.
Men med databas Kråken19 på snart 500.000 personer täckande stora delar av mellan Norrland inklusive Bure och dess beryktade anor har man stora möjligheter att matcha fram kombinationerna på ett snabbt sätt.
Ibland tar det bara 10-15 sekunder från nutid till 1300-tal (Bure) med kanske 20 generationer bakåt i tiden.

Jag har själv-  när jag känner för det - suttit och integrerat Peter Sjölunds ”Bure Forskningsläge 1919-01-01” och Bure CD med databas Kråken19, samt jämfört detta med vad jag har tillgång till av de bästa forskarna och deras forskning inom området - ingen nämnd, ingen glömd.
Men det återstår en hel del.
I de flesta falla verkar det vara ett ”kommunicerande kärl”, men ibland är resultatet divergerande och det har tom hänt att jag har en tredje lösning, som jag tror är den rätt beroende på att jag har så mycket bakgrunds material i Databas Kråken19
När man kommer upp till 1600-talet har jag faktiskt hittat en hel del fel i den etablerade forskningen, som jag har noterat i Databas Kråken19 och dess text MEMO.
I databas Kråken19 offentlig del finns då naturligtvis den lösning jag anser vara den rätta.

I böcker och skrivna dokument är det omöjligt att göra stora samkörningar mellan olika källor.
Med en program, som Anarkiv 9.0 - det enda släktforsknings program som är uppbyggt i Microsofts Access dataformat – kan man lätt göra stora samkörningar för att hitta alternativa möjliga lösningar i en databas som Kråken19 på 300 MB och snart 500.000 personer

Om någon hittar fel i Databas Kråken19 så hoppas jag att jag blir informerad