FELAKTIGHETER i socknarna Degerfors och Åmsele
Åmsele kyrkobokförings distrikt bildades 1924 ur norra delen av Degerfors socken
Kyrkböckerna började föras 1921
1921 och 1922 är en riktig soppa där man tydligen noterar, namnger och döper lite på en ”höft”, som anden faller på, men ger en god bild av den egentliga tillförlitligheten i de kyrkböcker som har förts
Det är hur mycket fel som helst
Här är två parallell förda kyrkböcker för Åmsele av Åmsele prällar och i Degerfors av Degerfors prällar
Men det har en hel del olika uppgifter om födelser, dopnamn och födelseplats och det är en bra bit in på 1900-talet
Den verkliga mässen hade vi när Sorsele blev en egen socken på 1700-talet och där jag i detalj har gått i genom Lycksele och Sorsele parallell bok föring
I bland har man svårt att tro att prällarna pratade om samma saker
Min personliga uppfattning efter att i detalj ha gått igenom drygt 2.200 kompletta årgångar FB inom mitt forskningsområde. Klicka här
Utöver bevisbara fel, som tex när vissa socknar har dubbelbokförts vid tex utbrytningar så finns det troligen enormt med ytterligare felaktigheter, men detta har väl egentligen ingen större betydelse. Spelar det egentligen någon roll om Anders Eriksson enligt FB är född 1737-04-09, men egentligen är född 1737-09-04 eller 1737-04-04.
Man får kanske inte var för stygg med prällarna de hade viktigare saker att tänka på än exakta personuppgifter.

Nu här i Åmsele/Degerfors/vindel är det inte lika mycket fel, men det är många skiljaktigheter för att man generellt skall ha fullt förtroende för kyrkobokföringen
Jag uppskattar att jag kan bevis minst 100.000 fel i kyrkböckerna inom mitt släktforskningsområde från Örnsköldvik upp mot Skellefteå

För att visa vad jag menar har jag tagit ut ett urval från Åmsele FB 1923, där det finns totalt 40 dop
Minst 1/3 har divergerande uppgifter i större eller mindre omfattning och en del barn saknas i Åmsele dopbok, som borde ha varit noterade där.

Gerd Mirjam 1923-01-01
Degerfors FB prälle anger födelse 1923-01-01 och dop 27/1
Åmsele prälle tycker att hon är född den 27/1 och döps den 11/2

Eivor Margareta 1923-05-21
Enligt Degerfors FB prälle född uä den 21/5 och döpt samma dag och fader angiven till Henrik Valdemar Johansson
Åmsele anger att hon föddes den 20/5 och döpts den 21 som uä utan angiven fader

Kerstin Margareta 1923-05-21
Degerfors FsB prälle anger DEG/Tväråträsk,AIIa:9,s616,1923-25,dotter f.1923-05-21 i Degerfors
Men han har tydligen glömt att tala om detta för sin prällekollega i samma socken Degerfors, för Kerstin Margareta finns ej döpt i Degerfors enligt FB
Åmsele prällen har tagit upp hennes om döpt i Åmsele trots att hon hör under Degerfors om man skall tro sockenindelningen, men även han har tydligen glömt att varsko sin kollega i Degerfors och en nya socken medborgaren i Degerfors

Henny Matilda alternativt Helmy Matilda
Enligt Degerfors FB prälle öds Jonas Viktor Molins dotter Henny Matilda 1912-07-13 och döps 29/7
Åmsele prällen tycker att han bör döpa dottern till Helmy Matilda, som är född 1912-06-13 och döpt 29/7
FsB prällen i Åmsele kör Putte Kock stilen gardera med X
ÅMS/Skavsjön,AIIa:1,s328,1923-25,dotter Henny Matilda
ÅMS/Olofsberg,AIIa:1,s259,1925-1933,dotter-Helmy Matilda

Margit Alice 1923-07-21
Enlig FB prällen i Degerfors föds Margit Alice i Degerfors 1923-07-21 och döps den 2/9
Åmsele FB prälle anger att födelsen sker i Ekorrsele 1923-07-21


Karl Harry 1923-07-30
Enligt Degerfors FB prälle är Karl Harry född Kvarnbränna 1923-07-30 och detta stöds också av Åmsele FsB prälle ÅMS/Kvarnbränna,AIIa:1,s241,1924-25,son
Åmsele FB prälle fläskar i med födelseort Åmsele

Efter att 1924 när prällarna i Degerfors och Åmsele har kunnat koordinera sitt skrivande något bättre, finns det betydligt färre dubbelbokföringar av FB och därför automatiskt mindre bevisbara felaktigheter
Men det finns många underligheter i synnerhet Åmsele FB och som exempel på detta har jag tagit

FELAKTIGHETÅmseleFB1926 eller
FELAKTIGHETÅmseleFB1927
Enligt Åmsele FB prälle så föds Sven Birger Erland 1926-08-18 och döps 1926-09-27
Det verkar som om prällen sedermera fått någon slags uppenbarelse nästa å 1927 att samma Sven Birger Erland egentligen är född 1926-09-23 och döpt samma dag 1926-09-23 och att detta senare dop bekräftats 1927-06-05
FsB prällen anger ÅMS/Ekorrsele,AIIa:1,s66,1926-33,son-f.1926-08-18, efter en del kladdande mellan 1926-08-18 och 1826-08-10
Dvs 2-1 till 1926-08-18 och vi får väl avvakta tills sekretessen släpps för nästa omgång FsB om det då blir 3-1 eller 2-2 eller ett tredje alternativ kanske 1826-08-10

Som avslutningskrydda kan jag nämna att när Johan Harald gifter sig 1931 anger Åmsele VB prällen att han är född 1894-08-24, men hans verkliga födelse är 1910-11-03, dvs 16 år fel.
De enda som kan konkurrera med så tokiga födelsedata är väl endast dagens Migrationsverk