Släktskapsfel i databas Kråkens kärnsocknar på webben

Som framgår på förstasidan så får man databas Kråken 18 Original till halva priset om man i Kråken webb kärnsocknar hittar släktskaps fel i någons anor

Här gör jag en sammanställning av de släktskapsfel som användare hittat till dags dato på Kråken webb från 2012

I dag är den 15/8 2015.
Inga släktskapsfel har de miljontals besökare som besökt www.sikhallan.se, www.kråken.com och www.kråken.se rapporterat till mig under de ca 2 år denna flik har funnits
Några/något fel tycker man borde det väl finnas bland de 100.000-tals personer det gäller

Men nu har det hänt
Jag fick den 23/10 2015 ett e-mail där Eva Björkman påpekade att jag hade felaktigheter i Anders Jakob Bergs (f.1823) anor.
Hon hade gjort ett gediget bakgrunds arbete och nu är Databas Kråken ändrat i enlighet med hennes forskning för de tidiga anorna
De nya uppgifterna kommer att finns med vid nästa uppdatering av Kråken på webben

13/3 2016
Det är förekommer som ni har sett mycket sällan några påpekande om släktskapsfel inom kärnsocknarna, men nu har det hänt för en andra gång under de senaste 3-4 åren jag har haft databasen på webben
Jag hade blandat ihop 2 x Anna Amanda i Nordmalings socken
Den ena född 1866-02-24 och den andra Anna Amanda f.1866-07-14
Anna Wallin i Göteborg hade sett detta och påpekade felet, vilket är väldigt bra för då kan jag rätta det och den rättelse kommer alla till del
Så jag hoppas att alla som hittar släktskapsfel kontaktar mig

24/9
Jag är lite förvånad över att ingen har hittat ytterligare släktskapsfel i min databas Kråkens kärnsocknar trots ca 3.000.000 (3 miljoner) nedslag från besökare per år
Men det är kanske så att databas Kråken 17 kärnsocknar har en mycket hög tillförlitlighet.
Detta i motsats till släktforskar förbundets flaggskepp DISBY där även en nybörjare lätt hittar en hel del släktskapsfel och där förbundet dessutom tar betalt för att man tittar i detta mishmash blandat med seriös forskning och där man för att hitta rätt använder Putte Kock metoden att gardera med X