Ovederhäftiga påhopp av Tom Juslin
av Sven-Erik Johansson, databas Kråken (21 mars 2004)

Jag är nu tillbaka efter 2–3 veckors underbar tid i Thailand. Jag tar en artikel i Släkten som ett testamente från en bitter avgående ordförande, som slänger rallarsvingar utan substans och spyr galla runt omkring sig. Jag får väl ta en viss del av skulden själv för att jag kanske har tagit lite hårt ibland, men jag anser trots allt att han själv har skapat den uppkomna situationen. Den senaste tasksparken får man väl ta för den goda sakens skull. Du har aldrig sett den kompletta databasen Kråken eller varit intresserad av att se den. Ingen i Södras styrelse har hellre sett den köras fullt ut och de kopior som finns i omlopp är troligen körda av nybörjare eller omvandlade via ged.com till Disgen. Detta är förödande.

Han skriver: Till databasen har flera erfarna forskares material importeras och där källhänvisningar i dessa material har helt raderats:
Svar:
Var har du hittat detta, vänligen specificera

Han skriver: Kurt Anderssons och framlidne Sten Lundgrens databaser är exempel på två fantastiska livsverk som tappat sin kraft genom att dumpas i databas Kråken.
Svar:
Det finns mindre än 100 personer från Sten Lundgren i Databas Kråken som nu är ute i marknaden och ungefär lika många i den kommande versionen. Detta av totalt 152.000 personer i databas Kråken och ca. 30.000 i databas Sten.. Har du själv sett Sten Lundgrens databas eller kört den? Jag kan demonstrera den om du vill.

Det finns ca 1300 personer från Kurt Andersson i Databas Kråken och det finns en hel del personer i Kurt Anderssons databas som kommer från Kråken. Allt från Kurt Andersson är klart angivet med källan KA eller annan variant av KA. De flesta av dessa har funnits i databas Kråken i flera år. För alla dessa personer har jag tillstånd av Kurt Andersson via en mängd e-mail. Du bör dessutom vara informerad om att Kurt Andersson till min förvåning för andra gången gav mig hela sin senaste databas när jag senast var på ett Södra möte. Du kanske såg det hela med egna ögon. Dessutom har jag inte svartkopierat Kurt Anderssons databas och spritt, som någon i Södras nuvarande innersta krets , enligt uppgift , har gjort med sin privata erhållna gåva av databas Kråken.

Han skriver: Det är inte ovanligt med dubbleringar
Svar:
Dubbletter finns tills alla födelseböcker är genomgångna ,detta för att säkerställa den genealogiska säkerheten när en viss osäkerhet finns vid genomgång av endast HFL

Han Skriver: Personer med flera olika födelseår
Svar:
Vänligen specificera

Han Skriver: Felaktiga familjerelationer:
Svar:
Vänligen specificera

Han Skriver: Ursprunget var ett personregister.
Svar:
Kråken har aldrig varit något personregister. Uppbyggnaden av Kråken började i samarbete först med Teo Sundin i början av 1990 och efter ett par år kom även Nils Erik Molin med. Båda är mycket vidsynta personer. Vi gjorde då en arbetsfördelning. Teo Sundin tog Grundsundas domstolsprotokoll och dess historia. Nils Erik tog Nordmalings domstolsprotokoll. Jag skulle lägga upp en komplett databas och sköta samordningen, samt ta alla gemensamma kostnader. Vi är båda ingenjörer och vill gärna ha allt upplagt logiskt och enkelt, därför hade Teo sammanfört all grundforskning före 1700 till ett grafiskt system som jag skulle omvandla till en enkel men flexibel databas med många ingångar, listning och sökmöjligheter. Jag skannade marknaden och det enda möjliga programmet var Anarkiv med sin uppbyggnad i Access och Visual Basic. Jag älskar Teos och hans son Pers grafiska sammanställningar där man med ett ögonkast på ett ögonblick kan insamla mer information än vad tusen ord kan beskriva. Överföreningen till Anarkiv tycker jag är lyckad. Allt detta försvinner av naturliga skäl när man gör ett personregister eller omvandlar till ged.com. Enligt min uppfattning är Teo Sundin denna regions störste släktforskare, men trots detta dessutom ovanligt generös. Allt hans grundforskningsmaterial före 1700 finns som kopior i min bokhylla. Teo flyttade sedan ner till Sundsvall för att komma närmare sina rötter och nya utmaningar. Sedan fortsatte jag och Nils-Erik. Under denna tid var också Tore Nilsson med på ett hörn innan han avled. Vi fick tillgång till allt hans material ett hundratal A4 pärmar. Nils Erik har gjort ett enorm arbete med att läsa Nordmalings domstolsprotokoll, vilket inneburit att jag kunnat rätta till släktförhållanden i Nordmaling och Bjurholm under 1500-1700 tal Per Sundin var också mycket aktiv under denna period och har gjort stora insatser för att få upp databas Kråken till nuvarande nivå. Kråken har hela tiden varit en komplett databas med en enorm mängd källhänvisning och information som ytterligare byggts upp sedan den tid Södra Västerbotten var med på ett hörn. Ur databas Kråken drogs ett personregister fram av mig och Nils Erik Molin för att säljas till överpris via Södra Västerbottens Släktforskare och subventionera deras hemsida. Detta personregister hade bara en bråkdel av senare personregistrens källhänvisningar. All de uppgifter som fanns med vid denna tidpunkt finns fortfarande med och enormt mycket mera har adderas och rättats till. Alla HFL för kärnområdet Grundsunda , Nordmaling, Bjurholm, Gideå och Trehörningsjö har gåtts igenom och det stora flertalet FB. En stor del av detta fanns ej med i Södras personregister från 4 år tillbaka. Alla dessa direkta källhänvisningar med exakt var i kyrkböckerna personen finns kan du hitta i nuvarande databas Kråken och i alla de personregister som såldes till i fjol höstas tillsammans med släktsambandet som fanns i i det bifogade word dokumentet. Jag har inte sett ett sånt informativt källregister i någon annan produkt än databas Kråken. Och mig veterligt finns det ingen liknande databas med så mycket påhängd infor från sakör och domstolsprotokoll. Tar tacksamt emot info om sådana databas skulle finnas till salu.

Han skriver: En genealogisk röra.
Svar:
Jag förstår inte varför du indirekt kastar skit också på Teo Sundin, Nils Erik Molin ,Per Sundin, Tycko Lundkvist, Daniel Brömster och Tore Nilsson. Jag vidhåller på det bestämdaste att Databas Kråken inom kärnområdet har mindre genealogiska felaktigheter än ovanstående personers samlade verk. Detta är ju en naturlig utveckling och det omvända skulle vara förvånansvärt. Dessutom är informations mängden direkt ur källmaterial betydligt djupare och avsevärt mer omfattande än deras offentliga publikationer, detta beroende på alla domstolsprotokoll som bifogats på varje nämnd enskild person ej tidigare har funnits lästa. Din okunnighet verkar vara skrämmande eller är det bitterheten som styr. En journalist utanför det totalitära systemet skall trots allt ha vissa spärrar emot sitt egenintresse. Men det mest skrämmande är dina tankar, som jag har uppfattat dem, att skapa ett totalitärt system inom släktforskning. Politrukernas julafton. Din artikel klargör ju dessutom detta i sin fulla vidd.

Han skriver: Att ange HFL utan att ange vilken husförhörslängd eller ens vilken socken. räcker inte:
Svar:
Vänligen specificera vad du åsyftar eller är det saknaden av kunskap som åter lyser igenom. Alla som köper en eller flera personlig antavle databaser får kompletta källhänvisningar, så att de kan följa personen exakt var inom kärnområdet han befann sig under hela livet. Detta framgår klart av hemsidan. För de som köper en komplett databas ingår ej detta register av en för den flesta uppenbar orsak att inte helt mala sönder områdets släktforskning. Men några som jag tror mig kunna lita på har fått även denna information integrerad i den kompletta databasen de köper eller har fått. Detta är då en direkt kopia av huvud databasen Kråken. Om jag kommer ihåg rätt har så har bl.a Björn Fredrikssons kompis i Boden ett sådant komplett system. Endast ett litet antal per år med sådan information kommer att skänkas till utvalda. I alla tidigare versioner av personregister, likväl som i dagens databas Kråken, har en speciell Notis tabell skapats enbart för kompletta direkta källhänvisningar till kyrkböckerna för varje fas av livet. Omvandlas den personliga databasen till ged.com filer försvinner denna info, genom att inget annat program har möjlighet att ta emot denna informations typ och mängd. Jag är väl sannolikt en av de första som för ca 10 år sedan började trycka på om det viktiga med källhänvisningar och för 4 år sedan blev jag av redaktören för tidningen. Släkten nekad utrymme för att plädera för vikten av direkta källhänvisningar. Redaktören svarade helt enkelt inte på mitt e-mail eftersom det då inte hade proklamerats av huvudorganisationen att direkt källinformation var viktig. En av mina först sidor på min hemsida var faktiskt hur viktig källinformation bör vara. Denna sida passar kanske inte in i den mediala bild redaktören vill ge. Den har funnits i detta utförande på min hemsida sedan starten för 4 år sedan. Inget liknande källinformation finns i någon av de CD med HTML varianter som finns till salu i Norrland, annat än i mycket begränsad omfattning. Allt ovanstående och mycket mera finns exakt specificerat på min hemsida för att alla skall veta exakt vad de får.

Han skriver: Vi måste certifiera ......
Svar:
Det finns kanske nu ett 2-3 levande personer som möjligen har de kunskaper att de skulle kunna certifiera tex databas Kråken inom kärnområdet på ett seriöst sätt. Ingen av dessa finns inom Södras revir. Jag hänvisar här till din företrädares artikel i Släkten, där han fullständigt sågar dina ideer i en tidigare artikel i Släkten. Det är egentligen din ide om certifiering som är en av huvudpelarna i min kritik av dig. Certifiering är politrukernas sätt att styra när kunskaperna brister och eller när man endast är ute efter makten. När jag pratar om din okunnighet gäller detta mitt kärnområde. Utanför detta har jag inte kompetensen att bedöma ditt arbete. Det har förekommit en hel del underligheter med Södra agerande under de 3 sista åren och med din okunniga artikel som bakgrund förstår jag nu varför det mesta har gått snett i kontakterna med Södra. Jag hoppas att du var ensam, men vissa tecken tyder på att även andra har känsliga tår och en del saker skulle säkert inte tåla dagsljuset. Jag kommer inte att publicera vad gentlemannen Sten Lundgren sade till mig efter ett av Södras telefonsamtal till honom och påtryckningar att bryta samarbetet. Men skulle du eller någon annan i din krets även i framtiden komma med slag under bältet finns sannolikt bot även för detta. Jag önskar dig all framgång under resten av livet och jag hoppas att din journalistiska objektivitet förbättras så att när jag kanske läser en artikel från dig i framtiden inte behöver ta detta som kanske ytterligare påhittat strunt. Tiden läker alla sår. Från min sida är detta nu ett avslutat gräl och jag kommer inte att göra flera offentliga inlägg om jag inte tvingas till detta. All tidigare kritik av ditt handlande kommer att tas bort från min hemsida och du är välkommen att påpeka saker som jag har missat att ta bort. Först tyckte jag att det mest skrämmande med det hela är att vår riksorganisation utan källkritik tar upp detta på sin förstasidan. Jag satt och hoppades på att det fanns en George Orwell i dagens Sverige även i detta sammanhang. Hans "djurfarmen" eller "1984" tyckte jag skevs även före att inkludera dagens agerande av Svenska Släktforskareförbundet. Men fortsätter man och läser kommentarerna ser man att även i Sverige glädjande nog har en massa små Orwellar, som organisationen kanske inte hade räknat med eller kanske hade. Och min första känsla av vrede övergår till en behaglig känsla av att tillfredställelse när jag ser att det ännu finns hopp om att rättvisa skall skipas. Det enda som egentligen stör bilden är att vissa hänger upp sig på enstaka stavfel bland en informationsmassa på 70 MB, samt systematiken i uppbyggnaden. Det viktigaste är trots allt de rätta släktrelationerna och den totala informationen. Man kan inte få allt här i livet. Här tycker jag att president Kennedy hade de förlösande orden. Den som inte känner till dessa har ju möjlighet att kontakta mig på e-mail adress : sikhallan@telia.com

Jag kopplar över er till Nättidningen Rötters hemsida http://www.genealogi.se/ för att ni själva skall kunna ta ställning.

För att kanske förstå sammanhangen lite bättre kan nedanstående info också vara på plats:

  • Jag har personligen satsat minst 300.000 i denna hobby eller tidsfördriv. Dessutom tillkommer kostnader för de andra inblandade.
  • Jag har minst 4.000 fisch köpta från SVAR i min bokhylla, inkluderande allt om kärnsocknarna.
  • Jag har under de sista 10 åren hela tiden haft 3-5 datorer ( 1 bärbar) och 4 fischläsare utspridda där jag har befunnit mig. Den ena av fischläsarna är en bärbar utvecklad av amerikanska armen. I stan, på Cypern eller Gran Canaria, eller i sommarstugan har det alltid funnits full uppsättning för att släktforska när andan har fallit på.
  • Jag är mycket nöjd om jag får tillbaka 30 procent av dessa kostnader. Att prata om nedlagda timmar är en lek med siffror, men det rör sig en bra bit in i 5 siffrigt.

     

När jag flyttade från Ö-vik till Umeå påbörjades ett samarbete med Södra Västerbotten och ett personregister bröts ut ur databas Kråken. Detta personregister såldes av Södra. Fortfarande fanns det då relativt lite direkt källhänvisning , som dessutom helt försvann när en ged.com fil skapades. Jag ville att priset skull bli 100-150 kronor, vilket fortfarande var lite högt i mitt tycke. Artikel författaren propsade på 250 för att föreningen skulle tjäna pengar. Kassören jublade för varje beställning. Så mycket för en ideell förening enligt Södras modell. Jag och Nils Erik Molin skötte all bränning och distribution och för detta hade vi ett täckningsbidrag av 50 kronor vardera, resten gick till Södra. De flesta initierade ler sannolikt lite när de läser artikelförfattarens beskrivning. Samarbetet var helt enkelriktat. Jag och Nils Erik gav och Södra försåg sig.

Under denna tid fick jag endast sporadiska svar på mina e-mail till Södra. En hel del gratis exempel skänktes bort av Södra till olika potentater i Sverige, trots att jag påpekade att det hela var en halvmesyr och inget för andra än egna släkt sökare. Jag personligen fick stå för kostnader och arbete för dessa gåvor. Jag bestämde jag mig då för att starta en egen hemsida. Därför gick jag en kvällskurs på 4 kvällar. Denna hemsida kostar just nu totalt ca 10.000/år, inklusive alla nödvändiga program. Resultatet av min hemsida är väl kanske inte skönhetsmässigt lysande, men som ingenjör har jag prioriterade fakta och bortser från annat tingeltangel tills jag får tid även med detta. Efter att jag startade min egen hemsida samtalsklimatet med Södra varit under fryspunkt och de har på alla möjliga vis försökt att motarbeta och misskreditera mig och mina syften. Det finns en hel del förgreningar mellan Södra och Svenska Släktforskareförbundet, varför det även denna organisation deltagit i detta charlataneri. Det var därför jag tidigare nämnde Orwell och hans böcker "djurfarmen" och "1984".

Jag hoppas att det fortfarande finns ett visst civilkurage hos några personer för att avslöja det hela eller åtminstone göra det lite mera rättvist. Man skall också betänka att artikelförfattaren sitter som spindeln i nätet för VKs hemsida. Länets största tidning, som även i mångt och mycket styr VF. Dessutom är han medarbetare i Svenska Släktforskare föreningens tidning. Dvs han har haft kontroll av allt som skrivits om släktforskning i denna del av Sverige. Det enda lilla andningshålet som fanns kvar var den lilla tidningen Västerbottningen med några tusen ex, som jag inte visste att den fanns förrän de kontaktade mig och ville göra en liten artikel om lilla mig. Oddsen emot mig är mycket höga, men ger hundrafalt igen på satsad krona. Den numera avliden Sten Lundgren insåg det hela och hade både resning och civilkurage att agera. Släktforskareföreningen i Skellefteå har också beslutat att fortsätt i Stens anda. Detta var naturligtvis en nagel i ögat på Södra. Heder till denne gentleman och hans förening. Jag hoppas att någon ytterligare tar upp Stens fallna mantel. Jag kommer under alla förhållanden att fortsätta i planerade spår och det skulle vara för mig ett stort nöje om friheten och mångfalden skulle segra. Som platschef på ett antal platser runt om i världen har jag också sett vilka positiva effekter kombinationen kunskap samt frihet under ansvar kan ge. Jag har också sett allt för mycket av det totalitära systemet nedbrytande effekter under mina år i utlandstjänst. Där rädslan för svartlistning lägger sig som en kvävande filt över verksamheten. Det verkar vara detta senare system som artikelförfattaren förespråkar. I mitt fall skulle detta ha inneburit att det varit god natt.

Min Hemsida
Jag har 5-6000 enskilda besökare/månad på min hemsida och antalet ökar sakta. Det högsta på en dag har varit 387 besökare. Medeltalet nedslag är sällan under 2.000/dag. Varje besökare tillbringar ca 15 minuter i snitt vid sitt besök. Högsta besöks talet ligger vid lunchtid och runt kl. 20.00-21.00,. men även många besökare från USA finns runt 3-4 tiden på morgonen. Det är många månader sedan antalet var under 100/dag. Jag har Telias speciella kund statistik , samma som för företag där jag kan se varje detalj. Jag har inte satt in någon besöksräknare eftersom den är så enkelt att manipulera.

Det är underligt att det fortfarande droppar in beställningar trots att Södra har gjort allt i sin makt för att stoppa dessa. Men som tur är finns det fortfarande personer som inte går i ledband och är självständigt tänkande.