Olga Arvida är ett relativt sällsynt fall, där en prälle går emot vad hans kollegor noterat i FB i två andra socknar
Och där ändringen blir ett helt år

Enligt Trehörningsjö FB C:1 s.91 så döper Nils Olof Gidlund och Märta Magdalena Olofsdotter från Björna och Krokvattnet sin nyfödda dotter 1892-07-02 till Olga Arvida (född 1892-06-30)
Enligt samma notering är informationen om detta dop sänt till pastorsämbetet i Björna.

Björna FB, C.3, s286 har också samma uppgifter

Familjen flyttar sedan till Degerfors och här finns följande:
DEG/Skurträsk,AI:11a,s318,1896-99,dotter-f.1892-06-30 överstruket och ersatt med 1893-07-02
Där även följande finns noterat:
Födelseår och dag ändrat på grund av bestämd vidhållen uppgift av båda föräldrarna tvärt emot dop och husförhörslängderna i Trehörningsjö den 15/6 05.
Den nya födelsen finns nu även enligt DEG/Skurträsk,AIIa:1,s350,1900-09,dotter-f.1893-07-20

Familjen flyttar sedan till Örträsk där den nya födelsen behålls.
ÖR/Vargträsk,AIIa:3,s86,1921-29,piga-hustru-f.1893-07-02.

Inom parentes kan nämnas att Olga Arvidas fader Nils Olof Gidlund har ett bevisat felaktigt födelsedatum i både i Trehörningsjö, Gideå och Degerfors, om man nu skall tro FB
Prällen borde kanske även frågat honom om hans födelse data.