FB tillförlitlighet kan man ju alltid diskutera mellan de som är öppna för sådana diskussioner

Här kommer ett intressant fall med helt felaktiga föräldrar i Umeå lands FB

1731-03-01 föds Jonas Strandmans son Jonas och döps den 2/3 i Granö
1732-04-20 får Jonas Strandman sonen Olof, men denna son döps i Lycksele enlig FB Umeå lands
1733-10-30 får soldat Jonas Strandman i Hjoggsjö en son som döps till Jonas 1734-01-01.

Nu finns det ingen soldat Jonas Strandman i Hjoggsjö utan den soldaten heter Per Strandman, dvs säga en helt annan familj.

Dessutom skulle det var ganska märkligt att Jonas Strandman finns i Hjoggsjö endast för att föda/döpa en son och på en annan soldat Strandmans domäner, i synnerhet när Jonas Strandman av allt att döma normalt befinner sig i Granö och ibland i Lycksele där han döper andra av sina barn.

Det mest troliga är här att prällen har blandat ihop korten mellan Per Strandman på R78 och Jonas Strandman på R75, som samtidigt var soldater Strandman.
Som ni kanske vet har prällarna gjort tusentals grövre fel enbart i Umeå lands under 1700-talet

Per Jonsson soldat Strandman soldat 1725-1741 (vissa forskare påstår 1726, men 1725 enligt GM-SVAR A0028745_00273)
Roten 78 Strandman består vid 1728 års GM av
Hjoggsjö 2 , bonden Anders Eriksson
Pengsjö 1 ,bonde Anders Andersson
Pengsjö 4 ,hustru Ingrid Per Mårtenssons

Rote 75 Strandman 1720-34
Roten består vid 1728 års GM av
Strand 1, bonden Erik Persson
Strand 2, bonden Erik Zakrsson
Strand 3, öde. (Här är en intressant historia som inte framkommit i officiellt presenterat material)
GM 1728 anger också att Jonas Larsson i april 1734 transporterades till rote 144
(Vissa forskare påstår att bytet till Carlman skedd 1728, men det är fel enligt GM-SVAR A0028746_00087)

Den son som finns som bonde LY/Siksele,A1:4,273,s84,1788-1809 är ju trots allt noterad som född 1731-03 och därmed rimligen son till Jonas Larsson Strandman i Granön.
Varför skulle Jonas Strandman 1733 döpa ytterligare en son till namnet Jonas, när han redan hade en son Jonas född 1731 och dessutom då vara bosatt i Hjoggsjö vid detta dop. (Andra forskares presenterade material anger Jonas Larsson Strandman felaktigt som fader)
Det föds extremt sällsynt ett barn med samma enkel namn så länge det tidigare barnet finns i livet i ungefär samma ålder.
Men det förekommer att halvsyskon har samma namn när ålderskillnaden är stor

Den son som föds 1733-12-30 är därmed sannolikt Per Jonsson Strandmans son i Hjoggsjö.

En annan lustighet är att Rote 75 har sin hemvist i Strand, men soldaten Jonas Strandman bor av någon anledning i Granö enligt Umeå FB och vistas av allt att döma också enligt Umeå FB även i Lycksele.

Att göra en abrovink med namnet Johan för den senare födde Jonas, som en del forskare har gjort, för att få honom att stämma in på Jonas Strandman, är enligt min upfattning inte ett begåvat släktforskningsalternativ
Det står klar och tydligt Jonas för den som döps 1734-01-01 i Hjoggsjö

Är det någon som är av annan uppfattning så hör gärna av er till mig