Bilaga litt D.

 

 

                                            Kungörelse

 

För fortsättande af laga skiftet å alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken, kommer rågångssammanträde att hållas inom nämnda skifteslag hos Nämndemannen Nils Adolf Wallander Måndagen den 9 instundande juni klockan 10 förmiddagen; och kallas vederbörande skiftesdelegare och rågrannar att vid nämnda sammanträde sig infinna. Tillgängliga rågångsfrågor rörande kartor och handlingar torde af rågrannarna till sammanträde medtagas.

 

Nordmaling den 24 Maj 1902

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Uppläst i Nordmalings kyrka Söndagen 25 Maj betygar Gustaf Rob. Edström