Bilaga Litt E.

 

 

 

Fullmakt för Faktor August Lundin i Öre att vid skiftessammanträdet i Järnäs den 9 juni detta år i mitt ställe Mo och Domsjö Aktiebolag rätt bevaka samt dess talan föra och godkänner jag, hvad han vid detta tillfälle lagligen gör och låter.

 

Sörbyn den 8 juni 1902.

För Mo och Domsjö Aktiebolag

Lennart Wahlberg

Löjtnant

 

Löjtnant L. Wahlbergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

 

Oläslig namnteckning

Gustaf Halldin