Fullmakt Litt F.

 

Fullmakt för innehafvaren att vid ordinarie rågångssammanträde med Jernäs byamän, måndagen den 9de Juni år 1902. Vår talan föra och vår rösträtt utöfva, godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

 

Erik Öberg                                                                     Aug Lundin

F. W Jernbom                                                                Johan Björklund

Johan Eriksson                                                              Klara Eriksson

Johanna Hällman                                                           Adolf Eriksson                   

Joh. Jernbom

 

 

 

 

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af

Oskar Lundberg

Johan Hällman