Fullmakt för min broder E. H. Kassberg att föra min talan vid pågående Landtmäterisammanträde som hålles i Järnäs den 10 Nov 1905

 

Jernäs den 9/11 05

 

Agust Kassberg