Att Fyrvaktaren Er. Åström befullmägtigas härmed att under Pågående sammanträde bevaka och utföra min Rätt och Talan Godkännäs

 

Nordmaling och Jernäs den 19 Maj 1903

 

Isak Molin

 

Bevittnas

Conr. Wikström

Hulda Strömgren