Fullmakt in blanco för innehafvaren häraf, ombudets åtgärder godkännas.

Nordmaling och Jernäs den 22 maj 1903.

 

Isak Molin

 

 

Bevittnas

M. A. Tjärnström

Erik Fellman