Hemmansägaren Ol. A. Nordin Befullmägtigas att Bevaka och utföra vår rätt under innevarande sammanträde Godkännäs

 

Nordmaling och Jernäs den 18 Maj 1903

 

Jonas Edvad Ögren                                  Karl Erik Eriksson

 

Bevittnas

C. Wikström

A. Ågren